ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΙΡΕΤΟΥ ΤΗΣ ΔΑΚΕ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

ΤOY ΑΙΡΕΤOY ΤΗΣ ΔΑΚΕ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΠΡΑΞΗ 26η/25-08-2021

ΘΕΜΑ 1ο: Εξέταση αιτημάτων εκπαιδευτικών.

Κατατέθηκαν αιτήματα από τέσσερις εκπαιδευτικούς και έγιναν δεκτά τα τρία από αυτά.

  • Αίτημα θεραπείας από νεοδιόριστη εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ03 λόγω μη υπολογισμού μορίων οικογενειακής κατάστασης. Το αίτημα έγινε δεκτό και τροποποιήθηκαν οι τοποθετήσεις στο μέρος που επηρεάζονταν από αυτή την αλλαγή.
  • Αίτημα απόσπασης εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ03 μετά διαδικασία των τοποθετήσεων. Το αίτημα έγινε δεκτό γιατί δεν αφορούσε τροποποίηση αίτησης απόσπασης αλλά αίτηση απόσπασης σε εναπομείναντα κενά πριν την πρόσληψη αναπληρωτών.
  • Αίτημα απόσπασης εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ84 με  την 2η ειδικότητα (ΤΕ16) στο Μουσικό Σχολείο Κατερίνης. Και αυτό το αίτημα δεν αφορούσε εκπρόθεσμη αίτηση αλλά απόσπαση για διδασκαλία με τη 2η ειδικότητα που δεν επηρέαζε τις προηγούμενες τοποθετήσεις.
  • Αίτημα εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ01 για απόσπαση ως υπεραρίθμου. Το αίτημα δεν έγινε δεκτό γιατί είχαν ολοκληρωθεί οι τοποθετήσεις στον κλάδο ΠΕ01 και δεν υπήρχαν υπολειπόμενα κενά.     

 Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση για το σύνολο των αιτημάτων.

ΘΕΜΑ 2ο: Τοποθετήσεις σε λειτουργικά κενά.

Το συμβούλιο συνέχισε τις τοποθετήσεις στα υφιστάμενα λειτουργικά κενά και τις ολοκλήρωσε για το σύνολο των κλάδων πλην του κλάδου ΠΕ80 και τις τοποθετήσεις των ΣΜΕΑΕ και ΤΕ. Οι αποσπάσεις των εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ02 από τις ΣΜΕΑΕ προς τα ΤΕ, επειδή εκκρεμεί η πρόσληψη αναπληρωτών θα υλοποιηθούν μετά την πρόσληψη των αναπληρωτών. Oι τοποθετήσεις ανακοινώθηκαν από την υπηρεσία στην ιστοσελίδα της. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

Για οποιαδήποτε πληροφορία, ως προς τις επικείμενες διαδικασίες, θα είμαι στη διάθεσή σας.

Τόκας Στέργιος
Τακτικό αιρετό μέλος
Email: tokasast@gmail.com
Τηλ.: 6976616716