ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΙΡΕΤΟΥ ΤΗΣ ΔΑΚΕ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

ΤOY ΑΙΡΕΤOY ΤΗΣ ΔΑΚΕ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΠΡΑΞΗ 27η/27-08-2021

ΘΕΜΑ 1ο: Τροποποίηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου σε εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ86.

Εγκρίθηκε η τροποποίηση που αφορούσε παράταση στο χρονικό διάστημα. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

ΘΕΜΑ 2ο: Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ03.

Εγκρίθηκε η συνάφεια του μεταπτυχιακού του τίτλου, μετά από σχετική εισήγηση της υπηρεσίας. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

ΘΕΜΑ 3ο: Εξέταση αιτημάτων εκπαιδευτικών.

Κατατέθηκαν αιτήματα θεραπείας από δύο εκπαιδευτικούς και έγιναν δεκτά τα τρία από αυτά.

  • Αίτημα θεραπείας από εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ11 επειδή θεωρήθηκε ότι δεν είχε καταθέσει δήλωση τοποθέτησης. Η συνάδελφος είχε κάνει κανονικά αίτηση και δεν φαινόταν στον πίνακα της υπηρεσίας. Το αίτημα έγινε αποδεκτό και τροποποιήθηκαν οι τοποθετήσεις στο μέρος που επηρεάζονταν από αυτή την αλλαγή.
  • Αίτημα θεραπείας από εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ83 για τη μη απόσπασή του στο Γ/σιο Λεπτοκαρυάς ενώ είχε περισσότερα μόρια από τη συνάδελφο που τοποθετήθηκε. Το αίτημα έγινε και αυτό αποδεκτό.     

 Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση για το σύνολο των αιτημάτων.

ΘΕΜΑ 4ο: Τοποθετήσεις σε λειτουργικά κενά.

Το συμβούλιο συνέχισε τις τοποθετήσεις στα υφιστάμενα λειτουργικά κενά και τις ολοκλήρωσε για το σύνολο των κλάδων πλην του κλάδου ΠΕ80, λαμβάνοντας υπόψη και τα αιτήματα θεραπείας που έγιναν αποδεκτά. Oι τοποθετήσεις ανακοινώθηκαν από την υπηρεσία στην ιστοσελίδα της. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

Λόγω νέας άδειας ανατροφής και τοποθέτησης εκπαιδευτικού ως διευθύντριας στο ΣΔΕ Κατερίνης ανακοινώθηκαν τα νέα κενά στον κλάδο ΠΕ02 και στον κλάδο ΠΕ80 επειδή εκ παραδρομής δεν είχε ανακοινωθεί κενό στο ΓΕΛ Λεπτοκαρυάς. Έτσι δόθηκε νέα προθεσμία για αυτές τις ειδικότητες για να κάνουν αιτήσεις όσοι δεν έχουν τοποθετηθεί ή τοποθετήθηκαν αναγκαστικά για το συμφέρον της υπηρεσίας μέχρι τη Δευτέρα στις 12:00.   

Για οποιαδήποτε πληροφορία, ως προς τις επικείμενες διαδικασίες, θα είμαι στη διάθεσή σας.

Τόκας Στέργιος
Τακτικό αιρετό μέλος
Email: tokasast@gmail.com
Τηλ.: 6976616716