ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΙΡΕΤΟΥ ΤΗΣ ΔΑΚΕ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

ΤOY ΑΙΡΕΤOY ΤΗΣ ΔΑΚΕ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΠΡΑΞΗ 42η/04-11-2021

ΘΕΜΑ 1ο: Αναγνώριση συνάφειας διδακτορικού και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών σε μόνιμους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς.

Εγκρίθηκε η συνάφεια του ενός (1) διδακτορικού τίτλου και πέντε (5) μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, μετά από σχετική εισήγηση της υπηρεσίας. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

ΘΕΜΑ 2ο: Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου σε μόνιμους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς.

Εγκρίθηκε η χορήγηση στο σύνολο των αιτηθέντων (5), εφόσον πληρούνταν οι προϋποθέσεις. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

ΘΕΜΑ 3ο: Αναγνώριση χρόνου προϋπηρεσίας αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

Εγκρίθηκε η αναγνώριση του χρόνου προϋπηρεσίας για τέσσερις (4) εκπαιδευτικούς, μετά από εισήγηση του αρμοδίου τμήματος της υπηρεσίας. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

ΘΕΜΑ 4ο: Εξέταση αιτημάτων εκπαιδευτικών και σχολικών μονάδων.

  • Αίτημα δύο εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ07 για διάθεση για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου, μετά από επιστροφή από μακροχρόνια άδεια. Τα αιτήματα λήφθηκαν υπόψη κατά την τροποποίηση των τοποθετήσεων.
  • Αιτήματα εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ03, ΠΕ07, ΠΕ88.01 για τροποποίηση διάθεσης για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου παραπέμφθηκαν σε επόμενο συμβούλιο, εφόσον προσληφθούν αναπληρωτές κατά την επόμενη φάση. Επίσης, σε επόμενο συμβούλιο παραπέμφθηκε και το αίτημα του Δ/ντή του ΕΠΑΛ Αιγινίου για ορισμό υπευθύνου εργαστηρίου κατεύθυνσης, μόλις προσληφθούν αναπληρωτές και καλυφθούν οι ανάγκες της επαγγελματικής εκπαιδευσης.

Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση για το σύνολο των αιτημάτων.

ΘΕΜΑ 5ο: Τροποποίηση τοποθέτησης και τροποποίηση διάθεσης για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου.

Μετά την εξέταση των αιτημάτων των εκπαιδευτικών, το συμβούλιο προέβη σε τροποποίηση των διαθέσεων για συμπλήρωση του ωραρίου τους στα εναπομείναντα κενά. Οι τροποποιήσεις θα ανακοινωθούν από την υπηρεσία. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

ΘΕΜΑ 6ο: Ανάθεση ωρών διδασκαλίας 3ης ανάθεσης πέρα των 11 ωρών σε εκπαιδευτικό του 4ου Γ/σίου Κατερίνης.

Το συμβούλιο προέβη στη σχετική ανάθεση μετά από σχετικό αίτημα της σχολικής μονάδας. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

Για οποιαδήποτε πληροφορία θα είμαι στη διάθεσή σας. 

Τόκας Στέργιος
Τακτικό αιρετό μέλος
Email: tokasast@gmail.com
Τηλ.: 6976616716