ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΙΡΕΤΟΥ ΤΗΣ ΔΑΚΕ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

ΤOY ΑΙΡΕΤOY ΤΗΣ ΔΑΚΕ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΠΡΑΞΗ 43η/11-11-2021

ΘΕΜΑ 1ο: Τροποποίηση της Διάθεσης εκπαιδευτικών στο ΕΚ Κατερίνης.

Εγκρίθηκε η τροποποίηση διάθεσης για 25 εκπαιδευτικούς στο ΕΚ για τη διδασκαλία του εργαστηριακού μέρους των μαθημάτων τους, βάσει της εισήγησης του Δ/ντή του ΕΚ Κατερίνης. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

ΘΕΜΑ 2ο: Ορισμός Υπευθύνου Εργαστηρίου Κατεύθυνσης του σχολικού εργαστηρίου του ΕΠΑΛ Αιγινίου.

Εγκρίθηκε ο ορισμός εκπαιδευτικού ως υπευθύνου εργαστηρίου κατεύθυνσης του σχολικού εργαστηρίου βάσει της εισήγησης του Δ/ντή του ΕΠΑΛ Αιγινίου. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

ΘΕΜΑ 3ο: Καθορισμός λειτουργικών κενών ανά σχολική μονάδα για την τοποθέτηση των αναπληρωτών που προσελήφθησαν κατά την Δ’ φάση πρόσληψης αναπληρωτών.

Καθορίστηκαν τα κενά για την τοποθέτηση των τεσσάρων αναπληρωτών Γενικής Παιδείας, ενός αναπληρωτή για Τμήματα Ένταξης και ενός για την Παράλληλη Στήριξη και καταχωρίστηκαν από την υπηρεσία στον opsyd για να κάνουν τη δήλωση προτίμησής τους. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

ΘΕΜΑ 4ο: Εξέταση αιτημάτων εκπαιδευτικών και σχολικών μονάδων.

  • Αίτημα δύο εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ07 για ανάκληση ή τροποποίηση διάθεσης για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου. Τα αιτήματα δεν έγιναν δεκτά γιατί αφενός δεν προσελήφθησαν αναπληρωτές στην ειδικότητά τους, αφετέρου υπάρχουν σημαντικά κενά στην ειδικότητά τους.
  • Αίτημα εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ04.01 για τροποποίηση τοποθέτησης. Το αίτημα έγινε δεκτό και διατέθηκε για συμπλήρωση του υπολοίπου ωραρίου του στην αρχική σχολική μονάδα τοποθέτησης.
  • Αίτημα εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ88.01 για τροποποίηση διάθεσης για συμπλήρωση του υποχρεωτικού της ωραρίου από το Γ/σιο Μακρυγιάλου στο ΕΠΑΛ Αιγινίου που συμπλήρωνε ήδη λόγω ορισμού υπευθύνου εργαστηρίου κατεύθυνσης. Το αίτημα έγινε δεκτό.

Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση για το σύνολο των αιτημάτων.

ΘΕΜΑ 5ο: Τροποποίηση τοποθέτησης και τροποποίηση διάθεσης για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου.

Μετά την εξέταση των αιτημάτων των εκπαιδευτικών, το συμβούλιο προέβη σε τροποποίηση των διαθέσεων για συμπλήρωση του ωραρίου τους στα εναπομείναντα κενά. Οι τροποποιήσεις ανακοινώθηκαν από την υπηρεσία. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

Τέλος, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι εκδόθηκε από το ΥΠΑΙΘ η εγκύκλιος των μεταθέσεων εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2021-2022 στις 11-11-2021 και έχει καταληκτική ημερομηνία την 22-11-2021. Η ίδια προθεσμία ισχύει και για τους εκπαιδευτικούς που βρίσκονται στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ και πρέπει να κάνουν δήλωση για οριστική τοποθέτηση ή επιθυμούν να κάνουν βελτίωση τοποθέτησης εντός ΠΥΣΔΕ.

Για οποιαδήποτε πληροφορία θα είμαι στη διάθεσή σας. 

Τόκας Στέργιος
Τακτικό αιρετό μέλος
Email: tokasast@gmail.com

Τηλ.: 6976616716