ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΙΡΕΤΟΥ ΤΗΣ ΔΑΚΕ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

ΤOY ΑΙΡΕΤOY ΤΗΣ ΔΑΚΕ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΠΡΑΞΗ 7η/01-03-2022

ΘΕΜΑ 1ο: Αναγνώριση συνάφειας Διδακτορικού τίτλου σπουδών.

Εγκρίθηκε η συνάφεια ενός (1) Διδακτορικού τίτλου σπουδών, μετά από σχετική εισήγηση της υπηρεσίας, εφόσον πληρούνταν οι προϋποθέσεις. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

ΘΕΜΑ 2ο: Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου σε μόνιμους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς.

Εγκρίθηκε η χορήγηση τριών (3) αδειών, εφόσον πληρούνταν οι προϋποθέσεις. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

ΘΕΜΑ 3ο: Οργανικά κενά και πλεονάσματα εκπαιδευτικού προσωπικού Γενικής εκπαίδευσης για τις μεταθέσεις από περιοχή σε περιοχή έτους 2022.

Μετά και τη σύμφωνη γνώμη του συμβουλίου εγκρίθηκαν τα οργανικά κενά και πλεονάσματα των σχολικών μονάδων Γενικής εκπαίδευσης για τη διενέργεια των μεταθέσεων του 2021.

Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε τους πίνακες κενών πλεονασμάτων, παρά τις επιφυλάξεις του για την ακρίβεια αυτών, λόγω των  μικρών χρονικών περιθωρίων που δόθηκαν από το ΥΠΑΙΘ. Από την υπηρεσία καταβλήθηκε κάθε προσπάθεια για την καλύτερη δυνατή αποτύπωση των κενών πλεονασμάτων. Το ΥΠΑΙΘ για άλλη μία φορά, καλεί τα συμβούλια να αποστείλουν τα οργανικά κενά σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, υπό μορφή κατεπείγοντος, για ένα τόσο σημαντικό θέμα που είναι οι μεταθέσεις των εκπαιδευτικών.

Τα κενά πλεονάσματα ανά ειδικότητα έχουν ως εξής:

ΚΛΑΔΟΙ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ(-) ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ(+)
ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΙ3
ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ5
ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ-3
ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ14
ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ-2
ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ-10
ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ5
ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ1
ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ-1
ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ-1
ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ4
ΠΕ78 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ1
ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ-2
ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ2
ΠΕ81 ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ4
ΠΕ82 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ-1
ΠΕ83 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ3
ΠΕ84 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ1
ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ10
ΠΕ87.01 ΙΑΤΡΙΚΗΣ-1
ΠΕ87.02 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ-1
ΠΕ87.09 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ-1
ΠΕ88.03 ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ1
ΠΕ90 ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ1
ΠΕ91.01 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ1

Όσον αφορά τα κενά της ειδικής αγωγής θα εγκριθούν στο συμβούλιο της Πέμπτης, μετά από κάποιες διευκρινίσεις που ζητήθηκαν.

Για οποιαδήποτε πληροφορία θα είμαι στη διάθεσή σας.

Τόκας Στέργιος
Τακτικό αιρετό μέλος
Email: tokasast@gmail.com
Τηλ.: 6976616716