ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΙΡΕΤΟΥ ΤΗΣ ΔΑΚΕ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ
ΤOY ΑΙΡΕΤOY ΤΗΣ ΔΑΚΕ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΠΡΑΞΗ 9η/11-03-2022
 
ΘΕΜΑ 1ο: Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου σε μόνιμους εκπαιδευτικούς.
Εγκρίθηκε η χορήγηση πέντε (5) αδειών, εφόσον πληρούνταν οι προϋποθέσεις. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.
 
ΘΕΜΑ 2ο: Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.
Εγκρίθηκε η συνάφεια ενός (1) μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, μετά από σχετική εισήγηση της υπηρεσίας, εφόσον πληρούνταν οι προϋποθέσεις. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.
 
ΠΡΑΞΗ 10η/24-03-2022
 
ΘΕΜΑ 1ο: Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου σε μόνιμους εκπαιδευτικούς.
Εγκρίθηκε η χορήγηση τριών (3) αδειών, εφόσον πληρούνταν οι προϋποθέσεις. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.
 
ΘΕΜΑ 2ο: Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών.
Εγκρίθηκε η συνάφεια τριών (3) μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, μετά από σχετική εισήγηση της υπηρεσίας, εφόσον πληρούνταν οι προϋποθέσεις. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.
 
ΘΕΜΑ 3ο: Τροποποίηση  Τοποθέτησης και Διάθεσης για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου.
 
Το συμβούλιο προέβη σε τροποποίηση των τοποθετήσεων και διαθέσεων για συμπλήρωση του ωραρίου στα κενά που προέκυψαν λόγω νέων αδειών. Οι τροποποιήσεις θα ανακοινωθούν από την υπηρεσία. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.
 
ΘΕΜΑ 4ο: Ορισμός Υπευθύνων ΣΕΦΕ και ΣΕΠΕΗΥ.
Εγκρίθηκε ο ορισμός τους, μετά από σχετική πρόταση των διευθυντών των σχολικών μονάδων. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.
 
ΘΕΜΑ 5ο: Καθορισμός λειτουργικών κενών γενικής παιδείας και μουσικών ειδικεύσεων του Μουσικού Σχολείου Κατερίνης για τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών 2022-2023.
Τα λειτουργικά κενά του Μουσικού σχολείου ανά κλάδο για τις αποσπάσεις του σχολικού έτους 2022-2023, εγκρίθηκαν από το συμβούλιο και είναι τα παρακάτω. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.
ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Α/ΑΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΝΩΝ
1ΠΕ 02 Φιλολόγων3
2ΠΕ 03 Μαθηματικών3
3ΠΕ04.02 Χημικών1
4ΠΕ 04.04 Βιολόγων1
5ΠΕ 07 Γερμανικών1
6ΠΕ86 Πληροφορικής1
ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Α/ΑΚΛΑΔΟΣ ΠΕ79.01 – ΤΕ16ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΝΩΝ
1Βιολί1
2Βιολί (Παραδοσιακό)1
3Βιολοντσέλο1
4Διεύθυνση Ορχήστρας1
5Θεωρητικά Βυζαντινής Μουσικής1
67Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής2
7Κανονάκι1
8Κιθάρα ηλεκτρική1
94Κλαρίνο (Παραδοσιακό)1
10     10Κόντρα μπάσο1
11Κρουστά παραδοσιακά1
12Λύρα Ποντιακή1
13Μπάσο Ηλεκτρικό1
14Ούτι1
15Πιάνο6
16Σαντούρι1
17Ταμπουράς10
18Τρομπέτα1
19Φλάουτο1

 Για οποιαδήποτε πληροφορία θα είμαι στη διάθεσή σας.

Τόκας Στέργιος
Τακτικό αιρετό μέλος
Email: tokasast@gmail.com
Τηλ.: 6976616716