ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΙΡΕΤΟΥ ΤΗΣ ΔΑΚΕ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

ΤOY ΑΙΡΕΤOY ΤΗΣ ΔΑΚΕ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΠΡΑΞΗ 11η/07-04-2022

ΘΕΜΑ 1ο: Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου σε μία μόνιμη και μία αναπληρώτρια εκπαιδευτικό.

Εγκρίθηκε η χορήγηση και των δύο (2) αδειών, εφόσον πληρούνταν οι προϋποθέσεις. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

ΘΕΜΑ 2ο: Τροποποιήσεις τοποθετήσεων και διαθέσεων για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου.

Εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις στο σύνολό τους, μετά την εξέταση ένστασης συναδέλφου κλάδου ΠΕ02 και αποδοχής αυτής, λόγω πρόσληψης αναπληρωτή και θα ανακοινωθούν από την υπηρεσία. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

ΘΕΜΑ 3ο: Οργανικά Κενά και Πλεονάσματα του ΠΥΣΔΕ Πιερίας μετά τις μεταθέσεις 2022 Γενικής Παιδείας και Ειδικής Αγωγής των Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και Τ.Ε. για τη διενέργεια των υπεραριθμιών.

Εγκρίθηκαν τα οργανικά κενά πλεονάσματα των σχολικών μονάδων γενικής και ειδικής αγωγής για την έναρξη της διαδικασίας των υπεραριθμιών 2022 και θα ανακοινωθούν από την υπηρεσία. Δόθηκε προθεσμία έως και την Τρίτη 12-04-2022 και ώρα 23:59. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ο κ. Μπουλούμης έθεσε θέμα για το αν θα ληφθούν υπόψη τα ολιγομελή για τον υπολογισμό των οργανικών κενών πλεονασμάτων, το οποίο δεν έγινε δεκτό. Είχε αποφασιστεί σε προηγούμενη συνεδρίαση του συμβουλίου για να δοθούν οδηγίες στα σχολεία για να αποτυπώσουν τα κενά πλεονάσματα βάσει της πρότασης του συμβουλίου χωρίς ολιγομελή, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. Τα ολιγομελή τμήματα δεν μπορούν να ληφθούν υπόψη στα οργανικά κενά πλεονάσματα αλλά στα λειτουργικά κενά πλεονάσματα που γίνονται κάθε νέο σχολικό έτος και εφόσον έχει δοθεί έγκριση λειτουργίας από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης ή την Υπουργό Παιδείας.

Για οποιαδήποτε πληροφορία θα είμαι στη διάθεσή σας.

Τόκας Στέργιος
Τακτικό αιρετό μέλος
Email: tokasast@gmail.com
Τηλ.: 6976616716