ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΙΡΕΤΟΥ ΤΗΣ ΔΑΚΕ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

ΤOY ΑΙΡΕΤOY ΤΗΣ ΔΑΚΕ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΠΡΑΞΗ 22η/02-08-2022

ΘΕΜΑ 1ο: Αίτημα απαλλαγής αναπληρώτριας υποδιευθύντριας από τα καθήκοντά της λόγω βελτίωσης θέσης.

Το συμβούλιο ενέκρινε την απαλλαγή από τα καθήκοντα της αναπληρώτριας υποδιευθύντριας του Γ/σίου Κορινού λόγω αλλαγής της οργανικής της θέσης. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

ΘΕΜΑ 2ο: Εξέταση αιτήματος εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ02 για ανάκληση οργανικής τοποθέτησης.

Κατά την προηγούμενη συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ είχε εξεταστεί αίτημα συναδέλφου κλάδου ΠΕ02 για ανάκληση οργανικής τοποθέτησης στο Γ/σιο Κονταριώτισσας. Από τον έλεγχο των στοιχείων της υπηρεσίας διαπιστώθηκε ότι είχαν υπολογιστεί λανθασμένα τα μόρια της συναδέλφου και δεν έπρεπε να τοποθετηθεί αναγκαστικά αυτή αλλά άλλη συνάδελφος που είχε λιγότερα μόρια. Έτσι το συμβούλιο ανακάλεσε την οργανική της τοποθέτηση και τοποθέτησε τη συνάδελφο με τα λιγότερα μόρια. Τα αίτημα αυτής της συναδέλφου δεν μπορούσε να γίνει δεκτό από το συμβούλιο. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόρριψη του αιτήματος.

ΘΕΜΑ 3ο: Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών.

Εγκρίθηκε η συνάφεια ενός (1) μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, μετά από σχετική εισήγηση της υπηρεσίας, εφόσον πληρούνταν οι προϋποθέσεις. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

ΘΕΜΑ 4ο: Αναγνώριση επιπλέον χρόνου προϋπηρεσίας σε εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ05.

Εγκρίθηκε ο επιπλέον χρόνος προϋπηρεσίας στη συνάδελφο, μετά από σχετική εισήγηση του αρμοδίου τμήματος της υπηρεσίας, εφόσον πληρούνταν οι προϋποθέσεις. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

ΘΕΜΑ 5ο: Προσδιορισμός λειτουργικών κενών πλεονασμάτων Γενικής και Ειδικής Αγωγής ανά σχολική μονάδα για τη διενέργεια των λειτουργικών υπεραριθμιών σχολικού έτους 2022-2023.

Κατά τη σημερινή συνεδρίαση ξεκίνησε η διαδικασία προσωρινών τοποθετήσεων σε λειτουργικά κενά για το σχολικό έτος 2022-2023. Εγκρίθηκαν τα λειτουργικά κενά πλεονάσματα για τις λειτουργικές υπεραριθμίες 2022-2023, μετά από σχετική εισήγηση της υπηρεσίας. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

Τα κενά πλεονάσματα ανά ειδικότητα και σχολική μονάδα ανακοινώθηκαν από την υπηρεσία και δόθηκε προθεσμία μέχρι και την Τετάρτη 10-08-2022 και ώρα 23:59 για την κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης από τους συναδέλφους για το αν επιθυμούν ή όχι να κριθούν υπεράριθμοι. Την παραπάνω δήλωση θα την καταθέσουν οι εκπαιδευτικοί που στην ειδικότητά τους εμφανίζεται πλεόνασμα στη σχολική μονάδα που υπηρετούν. Από τους εκπαιδευτικούς της ίδιας σχολικής μονάδας που επιθυμούν να ονομαστούν υπεράριθμοι θα ονομαστεί αυτός που έχει τα περισσότερα μόρια μετάθεσης. Εφόσον δεν επιθυμεί κανείς να ονομαστεί υπεράριθμος θα ονομαστεί ο τελευταίος που τοποθετήθηκε με οργανική στη σχολική μονάδα και σε περίπτωση ταυτόχρονης τοποθέτησης περισσότερων εκπαιδευτικών από τα πλεονάσματα αυτοί που έχουν τα λιγότερα μόρια μετάθεσης. Για αυτό το λόγο θα πρέπει οι συνάδελφοι να καταθέσουν επικαιροποιημένα δικαιολογητικά το πολύ τρίμηνης διάρκειας έκδοσης που αφορούν τη μοριοδότηση των μεταθέσεων (πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, εντοπιότητας, συνυπηρέτησης).

Στη συνέχεια το συμβούλιο θα συνεδριάσει την Πέμπτη 11-08-2022, θα ονομάσει τους λειτουργικά υπεράριθμους και θα δώσει προθεσμία κατάθεσης αίτησης μέσω του συστήματος «ΑΘΗΝΑ» για το σύνολο των εκπαιδευτικών που επιθυμούν απόσπαση ή προσωρινή τοποθέτηση.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Από εδώ και στο εξής να παρακολουθείτε την ιστοσελίδα της υπηρεσίας για ανακοινώσεις που αφορούν τις τοποθετήσεις για να μην χάσετε τις προθεσμίες.

Για οποιαδήποτε πληροφορία θα είμαι στη διάθεσή σας.

Τόκας Στέργιος
Τακτικό αιρετό μέλος
Email: tokasast@gmail.com
Τηλ.: 6976616716