ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΙΡΕΤΟΥ ΤΗΣ ΔΑΚΕ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

ΤOY ΑΙΡΕΤOY ΤΗΣ ΔΑΚΕ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΠΡΑΞΗ 26η/24-08-2022

 

ΘΕΜΑ 1ο: Τοποθετήσεις νεοδιόριστων εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής σε λειτουργικά κενά για το σχολικό έτος 2022-2023.

Το συμβούλιο ολοκλήρωσε τις τοποθετήσεις με τις τοποθετήσεις των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση για το σύνολο των τοποθετήσεων.

 

ΠΡΑΞΗ 27η/30-08-2022

 

ΘΕΜΑ 1ο: Αναγνώριση τίτλου σπουδών ως integrated master και συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών.

Εγκρίθηκε η αναγνώριση ενός (1) τίτλου σπουδών ως integrated master και πέντε (5) μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, μετά από σχετική εισήγηση της υπηρεσίας, εφόσον πληρούνταν οι προϋποθέσεις, ενώ παρέμεινε σε εκκρεμότητα ένας τίτλος. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

 

ΘΕΜΑ 2ο: Αιτήματα εκπαιδευτικών.

Ικανοποιήθηκε το σύνολο των αιτημάτων των εκπαιδευτικών που αιτούνταν τροποποίηση τοποθέτησης ή απόσπασης στα εναπομείναντα λειτουργικά κενά. Δεν έγινε δεκτό το αίτημα συναδέλφου που ζητούσε απόσπαση από την ειδική αγωγή στη γενική εκπαίδευση. Η υπηρεσία θα αποστείλει ερώτημα προς το ΥΠΑΙΘ για την συγκεκριμένη περίπτωση αν μπορεί να αποσπαστεί από το ΠΥΣΔΕ εκπαιδευτικός που επιθυμεί να αποσπαστεί από την ειδική αγωγή στη γενική εκπαίδευση, εφόσον δεν πλεονάζει. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

 

ΘΕΜΑ 3ο: Καθορισμός λειτουργικών κενών γενικής εκπαίδευσης για την τοποθέτηση των αναπληρωτών.

Το συμβούλιο μετά τις τροποποιήσεις των τοποθετήσεων καθόρισε τα λειτουργικά κενά για τις τοποθετήσεις των αναπληρωτών. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

 

ΠΡΑΞΗ 28η/31-08-2022

 

ΘΕΜΑ 1ο: Καθορισμός λειτουργικών κενών ειδικής αγωγής για την τοποθέτηση των αναπληρωτών.

Το συμβούλιο μετά τις τροποποιήσεις των τοποθετήσεων καθόρισε και τα λειτουργικά κενά για τις τοποθετήσεις των αναπληρωτών ειδικής αγωγής. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

 

ΘΕΜΑ 2ο: Αίτημα εκπαιδευτικού ειδικής αγωγής.

Το συμβούλιο ενημερώθηκε από την υπηρεσία για αίτημα εκπαιδευτικού για συμπλήρωση του υποχρεωτικού του ωραρίου. Τα υπόλοιπα για συμπλήρωση ωραρίου θα ανακοινωθούν σε επόμενο συμβούλιο και θα κληθούν οι συνάδελφοι να καταθέσουν δήλωση προτίμησης.

Για οποιαδήποτε πληροφορία θα είμαι στη διάθεσή σας.

 

Τόκας Στέργιος

Τακτικό αιρετό μέλος

Email: tokasast@gmail.com

Τηλ.: 6976616716