ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΙΡΕΤΟΥ ΤΗΣ ΔΑΚΕ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

ΤOY ΑΙΡΕΤOY ΤΗΣ ΔΑΚΕ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΠΡΑΞΗ 29η/08-09-2022

 

ΘΕΜΑ 1ο: Ορισμός αναπληρωτών των υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και αναπληρωτών των τομεαρχών στο ΕΚ Κατερίνης σε κενούμενες θέσεις στελεχών.

Εγκρίθηκε ο ορισμός των αναπληρωτών των υποδιευθυντών σε έξι (6) σχολικές μονάδες -1ο Γ/σιο Κατερίνης, 4ο Γ/σιο Κατερίνης, Γ/σιο Κορινού, Γ/σιο Περίστασης, 4ο ΓΕΛ Κατερίνης και 2ο ΕΠΑΛ Κατερίνης- και των δύο (2) αναπληρωτών των τομεαρχών στο ΕΚ Κατερίνης. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

 

ΘΕΜΑ 2ο: Αναγνώριση τίτλων σπουδών ως integrated master και συνάφειας μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων σπουδών.

Εγκρίθηκε η αναγνώριση συνάφειας τεσσάρων (4) διδακτορικών τίτλων σπουδών και πενήντα έξι (56) μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, μετά από σχετική εισήγηση της υπηρεσίας, εφόσον πληρούνταν οι προϋποθέσεις, ενώ δεν αναγνωρίστηκαν τέσσερις (4) τίτλοι σπουδών αναπληρωτών εκπαιδευτικών ως integrated master γιατί δεν προβλέπεται για αναπληρωτές. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

 

ΘΕΜΑ 3ο: Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου.

Εγκρίθηκε η χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου για το σύνολο των εκπαιδευτικών που αιτήθηκαν (5). Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

 

ΘΕΜΑ 4ο: Αιτήματα εκπαιδευτικών και σχολικών μονάδων.

Τα αιτήματα εκπαιδευτικών και σχολικών μονάδων για παροχή διοικητικού έργου παραπέμπονται σε επόμενη συνεδρίαση αφού η ανάθεση διοικητικού έργου γίνεται μετά τις 30-09-2022. Όσον αφορά τα υπόλοιπα αιτήματα συναδέλφων για τροποποίηση τοποθέτησης, συμπλήρωσης ή για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου δεν μπόρεσαν να εξεταστούν λόγω επικαιροποίησης των στοιχείων των σχολικών μονάδων μέχρι και την ώρα που συνεδρίαζε το συμβούλιο. Για αυτό το λόγο μετατέθηκαν για το επόμενο συμβούλιο, με πιθανή ημερομηνία διεξαγωγής την  Τετάρτη 14-09-2022. Ας ελπίσουμε μέχρι τότε να οριστικοποιηθούν τα τμήματα στο σύνολο των σχολικών μονάδων και να ανακοινώσουμε τα υπόλοιπα των σχολικών μονάδων για να κατατεθούν αιτήσεις συμπλήρωσης του υποχρεωτικού τους ωραρίου από τους συναδέλφους που έχουν υπόλοιπο υποχρεωτικού ωραρίου.

Επίσης, για 2η σχολική χρονιά οι τοποθετήσεις των αναπληρωτών έγιναν από το ΥΠΑΙΘ δημιουργώντας προβλήματα στις συμπληρώσεις των μονίμων εκπαιδευτικών αλλά ακόμη και στους ίδιους, αφού τα τμήματα μεταβάλλονται λόγω μεταγραφών. Έτσι ενώ είχε ανακοινωθεί τοποθέτηση σε κάποια σχολική μονάδα μπορεί η τοποθέτηση να είναι στον αέρα λόγω μείωσης των τμημάτων και να επιβάλλεται τροποποίηση αυτής. Για όλους τους παραπάνω λόγους καλό θα ήταν όλοι οι συνάδελφοι που εμπλέκονται σε αυτές τις καταστάσεις να καταθέσουν σχετικά αιτήματα έτσι ώστε να επιληφθεί το συμβούλιο και να άρει τις όποιες αδικίες έχουν συντελεστεί.

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία θα είμαι στη διάθεσή σας.

 

Τόκας Στέργιος

Τακτικό αιρετό μέλος

Email: tokasast@gmail.com

Τηλ.: 6976616716