ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΤΗΣ ΚΕΕ ΣΤΙΣ 14-09-22

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ

της ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΜΠΟΥΛΟΥΜΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

και ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑ ΓΙΩΡΓΟΥ

Κανονική συνεδρίαση της 14-09-22 (Πράξη 30η)

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι τα θέματα που εξετάστηκαν στις 14-09-2022 είναι τα εξής:

Θέμα 1ο : Αναγνώριση χρόνου προϋπηρεσίας 21 νεοδιόριστων εκπ/κών για μισθολογική εξέλιξη.

Αναγνωρίστηκε ομόφωνα, κατόπιν σχετικής εισήγησης του αρμόδιου τμήματος της υπηρεσίας.

Θέμα 2ο: Αιτήσεις 12 εκπ/κών, μονίμων ή αναπληρωτών, για αναγνώριση της συνάφειας του μεταπτυχιακού ή του διδακτορικού τους τίτλου.

Τα αιτήματα και των 12 συναδέλφων έγιναν ομόφωνα δεκτά.

Θέμα 3ο: Αιτήσεις δύο εκπ/κών, για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου.

Το αίτημά τους έγινε ομόφωνα δεκτό.

Θέμα 4ο: Αιτήματα εκπαιδευτικών, που αφορούσαν στην τροποποίηση της προσωρινής τους τοποθέτησης, αποσπάσεις εντός ΠΥΣΔΕ, ή συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου.

Τα παραπάνω αιτήματα θα εξεταστούν στην επόμενη συνεδρίαση, διότι ακόμη πραγματοποιούνται αλλαγές στους πίνακες Α΄, που αφορούν στα κενά των σχολικών μονάδων, εξαιτίας των μετακινήσεων των μαθητών και των αλλαγών των τμημάτων σε αυτές.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Την Τετάρτη 21-09-22 θα συνεδριάσει το συμβούλιο για τον υπολογισμό των μικρών κενών και πλεονασμάτων (κάτω των 12 ωρών) και αφού ανακοινωθούν από την υπηρεσία, στη συνέχεια θα κληθούν οι ενδιαφερόμενοι συνάδελφοι να καταθέσουν σχετική αίτηση, για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου.

Δυστυχώς ούτε σήμερα κατέστη δυνατό να ανακοινώσουμε τα παραπάνω κενά, όπως είχε προγραμματιστεί, λόγω των μεγάλων αλλαγών που πραγματοποιούνται ακόμη, ως προς τον αριθμό των τμημάτων των σχολικών μονάδων, αφού ακόμη πραγματοποιούνται εγγραφές και μετεγγραφές μαθητών. Για το λόγο αυτό θα ζητηθεί από τους Δ/ντές των σχολικών μονάδων να αποστείλουν στην υπηρεσία επικαιροποιημένους πίνακες Α΄, όπου θα αποτυπώνονται όλες οι μεταβολές των λειτουργικών αναγκών των μονάδων, έως και τη Δευτέρα 19-09-22.

Επιπλέον θέλουμε να σας επιστήσουμε την προσοχή, ώστε όσοι καταθέσετε αίτηση για συμπλήρωση του υποχρεωτικού σας ωραρίου, να δηλώσετε τις σχολικές μονάδες που σας ενδιαφέρουν, ακόμη και αν δεν εμφανίζουν κενά, διότι υπάρχουν κενά που καλύφθηκαν προσωρινά από αναπληρωτές, που ενδέχεται να μετακινηθούν, διότι η τοποθέτησή τους προηγήθηκε της συμπλήρωσης του υποχρεωτικού ωραρίου των μονίμων εκπ/κών.

Η παραπάνω αναστάτωση οφείλεται αποκλειστικά στο Υπουργείο, που τα δύο τελευταία χρόνια ζητά από τα ΠΥΣΔΕ να δηλώνουν στον ΟΠΣΥΔ τα σχολεία στα οποία θα τοποθετηθούν και θα συμπληρώνουν το ωράριό τους οι αναπληρωτές, χωρίς να έχουν συμπληρώσει το υποχρεωτικό τους ωράριο οι μόνιμοι εκπ/κοί, χωρίς να έχουν οριστικοποιηθεί τα τμήματα και χωρίς να γνωρίζουν τα συμβούλια τα ωράρια των συναδέλφων αναπληρωτών που θα προσληφθούν.

Ο αιρετός της ΚΕΕ ζήτησε από την υπηρεσία να προστεθεί η παραπάνω επισήμανση, σχετικά με τον τρόπο που θα δηλώσουν τα σχολεία οι εκπ/κοί, που ενδιαφέρονται για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου, στην ανακοίνωση της υπηρεσίας η οποία κατά πάσα πιθανότητα θα αναρτηθεί μετά τη συνεδρίαση της 21ης Σεπτεμβρίου.

ΜΠΟΥΛΟΥΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

αιρετό τακτικό μέλος

αιρετό αναπληρ. μέλος

του ΠΥΣΔΕ

του ΠΥΣΔΕ

τηλ. 6947842040

τηλ. 6930478469

 

Σας ενημερώνουμε ότι η αποστολή του ενημερωτικού δελτίου, πραγματοποιείται μέσω λίστας του σχολικού δικτύου και όποιος συνάδελφος δεν επιθυμεί να λαμβάνει τα σχετικά email, θα πρέπει να απευθυνθεί στο διαχειριστή του σχολικού δικτύου.”