ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΙΡΕΤΟΥ ΤΗΣ ΔΑΚΕ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

ΤOY ΑΙΡΕΤOY ΤΗΣ ΔΑΚΕ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΠΡΑΞΗ 30η/14-09-2022

 

ΘΕΜΑ 1ο: Αναγνώριση χρόνου προϋπηρεσίας εκπαιδευτικών για μισθολογική εξέλιξη.

Εγκρίθηκε η αναγνώριση χρόνου προϋπηρεσίας για μισθολογική εξέλιξη είκοσι ενός (21) νεοδιόριστων εκπαιδευτικών από την ημερομηνία των αιτήσεών τους, μετά από σχετική εισήγηση του αρμοδίου τμήματος της υπηρεσίας. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

 

ΘΕΜΑ 2ο: Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων σπουδών.

Εγκρίθηκε η αναγνώριση συνάφειας ενός (1) διδακτορικού τίτλου σπουδών και έντεκα (11) μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, μετά από σχετική εισήγηση της υπηρεσίας, εφόσον πληρούνταν οι προϋποθέσεις. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

 

ΘΕΜΑ 3ο: Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου.

Εγκρίθηκε η χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου για δύο (2) αναπληρωτές εκπαιδευτικούς. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

 Όσον αφορά τον καθορισμό των λειτουργικών κενών πλεονασμάτων σε ώρες ανά σχολική μονάδα δεν κατέστη δυνατόν να γίνει για δύο λόγους. Πρώτον γιατί το ΥΠΑΙΘ ανακοίνωσε την παράταση των εγγραφών ως εκπρόθεσμες μέχρι και την Παρασκευή 16-09-2022 και δεύτερον λόγω αδυναμίας οριστικοποίησης των τμημάτων των σχολικών μονάδων για να ολοκληρωθεί ο έλεγχος των στοιχείων από την υπηρεσία.

Ως εκ τούτου δεν ήταν δυνατόν να εξεταστούν και τα αιτήματα των συναδέλφων που κατατέθηκαν στην υπηρεσία. Αποφασίστηκε να δοθεί παράταση για την αποστολή των στοιχείων από τις σχολικές μονάδες μέχρι και τη Δευτέρα 19-09-2022 ώστε τα στοιχεία να είναι αξιόπιστα και να ξεκινήσει η διαδικασία καθορισμού των κενών πλεονασμάτων για να ολοκληρωθούν οι τοποθετήσεις. Πιθανή ημερομηνία ανακοίνωσης αυτών η Τετάρτη 21-09-2022.

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία θα είμαι στη διάθεσή σας.

 

 

Τόκας Στέργιος

Τακτικό αιρετό μέλος

Email: tokasast@gmail.com

Τηλ.: 6976616716