ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΤΗΣ ΚΕΕ ΣΤΙΣ 21-09-22

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ

της ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΜΠΟΥΛΟΥΜΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

και ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑ ΓΙΩΡΓΟΥ

Κανονική συνεδρίαση της 21-09-22 (Πράξη 31η)

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι τα θέματα που εξετάστηκαν στις 21-09-2022 είναι τα εξής:

Θέμα 1ο : Αναγνώριση χρόνου προϋπηρεσίας 7 εκπ/κών για μισθολογική εξέλιξη.

Αναγνωρίστηκε ομόφωνα η προϋπηρεσία των 6 συναδέλφων και απορρίφθηκε του ενός, κατόπιν σχετικής εισήγησης του αρμόδιου τμήματος της υπηρεσίας.

Θέμα 2ο: Αιτήσεις 5 εκπ/κών, μονίμων ή αναπληρωτών, για αναγνώριση της συνάφειας του μεταπτυχιακού τους τίτλου.

Τα αιτήματα και των 5 συναδέλφων έγιναν ομόφωνα δεκτά.

Θέμα 3ο: Αιτήσεις 4 εκπ/κών, για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου.

Το αίτημά τους έγινε ομόφωνα δεκτό.

Θέμα 4ο: Αιτήματα 30 εκπαιδευτικών, που αφορούσαν στην τροποποίηση της προσωρινής τους τοποθέτησης, αποσπάσεις εντός ΠΥΣΔΕ, ή συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου.

Από τα παραπάνω αιτήματα ικανοποιήθηκαν τα 16, ενώ τα υπόλοιπα είτε δεν ήταν δυνατό να ικανοποιηθούν, είτε θα επανεξεταστούν σε επόμενη συνεδρίαση.

Τα παραπάνω θέματα αποφασίστηκαν ομόφωνα και οι σχετικές τροποποιήσεις θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα της ΔΙΔΕ Πιερίας.

Θέμα 5ο: Αίτηση του Ε.Κ Κατερίνης, που αφορούσε στην ολική διάθεση εκπ/κών του 1ου ΕΠΑ.Λ στο συγκεκριμένο Ε.Κ.

Το αίτημα έγινε ομόφωνα δεκτό.

 

Θέμα 6ο: Λειτουργικά κενά για πρόσληψη αναπληρωτών.

Αποφασίστηκαν ομόφωνα και είναι τα εξής:

Λειτουργικά κενά γενικής αγωγής

ΠΕ02

1 ΑΠΩ

ΠΕ06

2 ΑΠΩ

ΠΕ07

2ΑΠΩ + 1ΑΜΩ

ΠΕ08

1 ΑΠΩ+ 1ΑΜΩ

ΠΕ11

2 ΑΠΩ

ΠΕ80

1 ΑΠΩ

ΠΕ82

1 ΑΠΩ

ΠΕ83

1 ΑΠΩ

ΠΕ 84

2 ΑΠΩ

ΠΕ88.01

1 ΑΠΩ

ΠΕ86

2 ΑΠΩ + 1 ΑΜΩ

ΠΕ87.09

1 ΑΜΩ

ΠΕ79.01

2 ΑΠΩ

 

Λειτουργικά κενά για ΜΝΑΕ

ΠΕ02

3 ΑΠΩ + 1 ΑΜΩ

ΠΕ03

2 ΑΠΩ + 1 ΑΜΩ

Λειτουργικά κενά για παράλληλη στήριξη

ΠΕ02

2 ΑΠΩ

ΠΕ04.01

1 ΑΠΩ

Λειτουργικά κενά για τμήματα ένταξης

ΠΕ02

3 ΑΠΩ

ΠΕ03

2 ΑΠΩ

ΠΕ04.01

2 ΑΠΩ

Λειτουργικά κενά ΕΕΕΕΚ

ΠΕ11

1 ΑΜΩ

Θέμα 7ο: Συγκεντρωτικός πίνακας λειτουργικών κενών – πλεονασμάτων για προσωρινές τοποθετήσεις, αποσπάσεις και συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου των εκπ/κών.

Αποφασίστηκε ομόφωνα και θα αναρτηθεί αύριο Πέμπτη 22-09-22, στην ιστοσελίδα της ΔΙΔΕ Πιερίας, μαζί με τη σχετική πρόσκληση, σύμφωνα με την οποία θα καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπ/κοί να υποβάλλουν σχετική αίτηση, έως την Κυριακή 25-09-22 και ώρα 23:59μ.μ. με το σύστημα “ΑΘΗΝΑ”.

Εφιστούμε την προσοχή όλων των συναδέλφων στο να δηλώσουν ακόμη και τις σχολικές μονάδες, που δε θα εμφανίζουν κενά, διότι μπορεί να προκύψουν νέα κενά από τις μετακινήσεις κάποιων συναδέλφων.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Την Τετάρτη 28-09-22 θα συνεδριάσει το συμβούλιο για την εξέταση των παραπάνω αιτήσεων, αλλά και κάποιων αιτημάτων που παραπέμφθηκαν για την επόμενη συνεδρίαση.

ΜΠΟΥΛΟΥΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

αιρετό τακτικό μέλος

αιρετό αναπληρ. μέλος

του ΠΥΣΔΕ

του ΠΥΣΔΕ

τηλ. 6947842040

τηλ. 6930478469

 

Σας ενημερώνουμε ότι η αποστολή του ενημερωτικού δελτίου, πραγματοποιείται μέσω λίστας του σχολικού δικτύου και όποιος συνάδελφος δεν επιθυμεί να λαμβάνει τα σχετικά email, θα πρέπει να απευθυνθεί στο διαχειριστή του σχολικού δικτύου.”