ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΙΡΕΤΟΥ ΤΗΣ ΔΑΚΕ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

ΤOY ΑΙΡΕΤOY ΤΗΣ ΔΑΚΕ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΠΡΑΞΗ 31η/21-09-2022

 

ΘΕΜΑ 1ο: Αναγνώριση χρόνου προϋπηρεσίας εκπαιδευτικών για μισθολογική εξέλιξη.

Εγκρίθηκε η αναγνώριση χρόνου προϋπηρεσίας για μισθολογική εξέλιξη έξι (6) εκπαιδευτικών από την ημερομηνία των αιτήσεών τους, μετά από σχετική εισήγηση του αρμοδίου τμήματος της υπηρεσίας. Ένα αίτημα παραπέμφθηκε σε επόμενη συνεδρίαση του συμβουλίου. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

 

ΘΕΜΑ 2ο: Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών.

Εγκρίθηκε η αναγνώριση συνάφειας πέντε (5) μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, μετά από σχετική εισήγηση της υπηρεσίας, εφόσον πληρούνταν οι προϋποθέσεις. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

 

ΘΕΜΑ 3ο: Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου.

Εγκρίθηκε η χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου για τέσσερις (4) εκπαιδευτικούς. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

 

 ΘΕΜΑ 4ο: Εξέταση αιτημάτων εκπαιδευτικών.

Μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών στις σχολικές μονάδες, λόγω μείωσης του αριθμού των τμημάτων, δημιουργήθηκαν υπεραριθμίες σε κάποιες σχολικές μονάδες. Δύο εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ02 και ένας κλάδου ΠΕ04.04 πλεόναζαν εξολοκλήρου και το συμβούλιο έκανε αποδεκτά τα αιτήματά τους για τροποποίηση της τοποθέτησής τους επειδή δεν οφείλονταν σε δικό τους λάθος. Αυτό συμπαρέσυρε μία συνάδελφο κλάδου ΠΕ02 που είχε τοποθετηθεί στο Γ/σιο Πλαταμώνα και τροποποιήθηκε η τοποθέτησή της. Επίσης, έγιναν δεκτά αιτήματα αναπληρωτών συναδέλφων που είχαν τοποθετηθεί σε σχολικές μονάδες, οι οποίοι λόγω αλλαγής των τμημάτων ή των αναθέσεων των εκπαιδευτικών απαιτούνταν να συμπληρώσουν το ωράριό τους. Τέλος, το συμβούλιο δεν έκανε δεκτό αίτημα εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ03 που αιτήθηκε τροποποίηση της τοποθέτησής της επειδή στις σχολικές μονάδες που ζητούσε απόσπαση τοποθετήθηκε αναπληρωτής. Ο λόγος μη αποδοχής του αιτήματος της συναδέλφου οφείλεται στη μη ύπαρξη λειτουργικού κενού στις σχολικές μονάδες που ζητούσε τοποθέτηση (οι ώρες σε όλες τις σχολικές μονάδες ήταν κάτω των 12). Σε αυτές τις περιπτώσεις το συμβούλιο θα μπορούσε να κάνει δεκτά τέτοια αιτήματα, εφόσον δε δημιουργείται παρενέργεια στη συμπλήρωση ωραρίου των συναδέλφων που έχουν υπόλοιπο ωραρίου ή προηγήθηκε της τοποθέτησης των αναπληρωτών. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση στο σύνολό της. Οι όποιες αλλαγές έγιναν ανακοινώθηκαν από την υπηρεσία.

 

ΘΕΜΑ 5ο: Λειτουργικά κενά γενικής παιδείας, ΜΝΑΕ, ειδικής αγωγής για ΣΜΕΑΕ και ΤΕ, παράλληλης στήριξης και μουσικές ειδικεύσεις για τη διενέργεια της δεύτερης φάσης πρόσληψης αναπληρωτών.

Αφού οριστικοποιήθηκαν τα τμήματα των σχολικών μονάδων και συνεκτιμηθήκαν οι συμπληρώσεις ωραρίου των εκπαιδευτικών που έχουν υπόλοιπο ωραρίου, το συμβούλιο προχώρησε στον καθορισμό των λειτουργικών κενών για πρόσληψη αναπληρωτών πλήρους και μειωμένου ωραρίου. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση. Τα κενά ανά κατηγορία έχουν ως εξής:

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

KENΑ ΑΠΩ

KENΑ ΑΜΩ

ΠΕ02

ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

-1

 

ΠΕ06

ΑΓΓΛΙΚΗΣ

-2

 

ΠΕ07

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ

-2

-1

ΠΕ08

ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

-1

-1

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

-2

 

ΠΕ79.01/ΤΕ16

ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

-2

 

ΠΕ80

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

-1

 

ΠΕ82

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

-1

 

ΠΕ83

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

-1

 

ΠΕ84

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

-2

 

ΠΕ86

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

-2

-1

ΠΕ87.09

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

 

-1

ΠΕ88.01

ΓΕΩΠΟΝΟΙ

-1

 

 

ΜΝΑΕ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΕΝΑ ΑΠΩ

ΚΕΝΑ ΑΜΩ

ΠΕ02

ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

-3

-1

ΠΕ03

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

-2

-1

 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΕΝΑ ΑΠΩ

ΚΕΝΑ ΑΜΩ

ΠΕ02

ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

-2

 

ΠΕ04.01

ΦΥΣΙΚΟΙ

-1

 

 

ΣΜΕΑΕ και ΤΕ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΕΝΑ ΑΠΩ

ΚΕΝΑ ΑΜΩ

ΠΕ02

ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

-3

 

ΠΕ03

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

-2

 

ΠΕ04.01

ΦΥΣΙΚΟΙ

-2

 

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

 

-1

ΠΕ80

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

-1

 

 

ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

ΚΕΝΑ ΣΕ ΩΡΕΣ

Ακορντεόν

12

Θεωρητικά Βυζαντινής Μουσικής

8

Λύρα Ποντιακή

23

Μπάσο Ηλεκτρικό

20

Ταμπουράς

207

 

ΘΕΜΑ 6ο: Καθορισμός λειτουργικών κενών – πλεονασμάτων για συμπλήρωση υποχρεωτικού ωραρίου.

Αφού οριστικοποιήθηκαν τα τμήματα και επικαιροποιήθηκαν τα υπόλοιπα των σχολικών μονάδων το συμβούλιο ενέκρινε τα κενά πλεονάσματα ανά ειδικότητα και σχολική μονάδα. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

Δόθηκε προθεσμία μέχρι και την Κυριακή 25-09-2022 και ώρα 23:59 για να καταθέσουν δήλωση προτίμησης για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου όσοι εκπαιδευτικοί έχουν υπόλοιπο ωραρίου. Παρατηρώντας τους πίνακες λειτουργικών κενών θα διαπιστώσετε ότι υπάρχουν σημαντικές ανάγκες σε διδακτικό προσωπικό. Για τον παραπάνω λόγο θα συμβούλευα το σύνολο των συναδέλφων που έχουν υπόλοιπο ωραρίου να καταθέσουν δήλωση προτίμησης για να μη βρεθούν στη δυσάρεστη θέση να τοποθετηθούν χωρίς αίτησή τους από το συμβούλιο στα εναπομείναντα κενά.

Για οποιαδήποτε πληροφορία θα είμαι στη διάθεσή σας.

 

Τόκας Στέργιος

Τακτικό αιρετό μέλος

Email: tokasast@gmail.com

Τηλ.: 6976616716