ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΗΣ ΚΕΕ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ ΣΤΙΣ 28-09-22

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ

της ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΜΠΟΥΛΟΥΜΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

και ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑ ΓΙΩΡΓΟΥ

Κανονική συνεδρίαση της 28-09-22 (Πράξη 32η)

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι τα θέματα που εξετάστηκαν στις 28-09-2022 είναι τα εξής:

Θέμα 1ο : Αναγνώριση χρόνου προϋπηρεσίας 2 νεοδιόριστων εκπ/κών και 23 αναπληρωτών εκπ/κών, για μισθολογική-βαθμολογική εξέλιξη.

Αναγνωρίστηκε ομόφωνα η προϋπηρεσία όλων των συναδέλφων, κατόπιν σχετικής εισήγησης του αρμόδιου τμήματος της υπηρεσίας.

Θέμα 2ο: Αίτηση ενός εκπ/κού, , για αναγνώριση της συνάφειας του μεταπτυχιακού του τίτλου.

Το αίτημα έγινε ομόφωνα δεκτό.

Θέμα 3ο: Αιτήσεις 8 εκπ/κών, για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου.

Τα αιτήματα των έξι συναδέλφων έγιναν ομόφωνα δεκτά, ενώ των άλλων δύο παρέμειναν σε εκκρεμότητα, λόγω έλλειψης δικαιολογητικών.

Θέμα 4ο: Αιτήματα 14 εκπαιδευτικών, που αφορούσαν στην τροποποίηση της προσωρινής τους τοποθέτησης, αποσπάσεις εντός ΠΥΣΔΕ, ή συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου.

Από τα παραπάνω αιτήματα ικανοποιήθηκαν τα 10, τα δύο δεν ήταν δυνατό να ικανοποιηθούν, ενώ άλλα δύο θα επανεξεταστούν σε επόμενη συνεδρίαση.

Τα παραπάνω θέματα αποφασίστηκαν ομόφωνα και οι σχετικές τροποποιήσεις θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα της ΔΙΔΕ Πιερίας.

Θέμα 5ο: Αίτηση του Ε.Κ Κατερίνης, που αφορούσε στην ολική διάθεση 3 εκπ/κών του Εσπερινού ΕΠΑ.Λ και ενός εκπ/κού του 1ου ΕΠΑ.Λ στο συγκεκριμένο Ε.Κ.

Το αίτημα έγινε ομόφωνα δεκτό.

 

Θέμα 6ο: Συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου των εκπ/κών.

Κατά τη σημερινή συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε η συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου των συναδέλφων στις ειδικότητες ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ05 και ΠΕ06, με ελάχιστες εκκρεμότητες για τους συναδέλφους που εμπλέκονται με την πρόσληψη αναπληρωτών.

Η πλειοψηφία των αποφάσεων πάρθηκε ομόφωνα, με εξαίρεση τις αποφάσεις που αφορούσαν τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου των συναδέλφων σε περισσότερα από τρία σχολεία, όπου μειοψήφησε ο αιρετός της ΚΕΕ.

Ο αιρετός της ΚΕΕ καταψηφίζει τη συμπλήρωση του ωραρίου σε περισσότερα από τρία σχολεία, εξαιτίας των αντικειμενικών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοι κατά τις μετακινήσεις τους, αλλά και των αντικειμενικών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι σχολικές μονάδες, τόσο κατά τη λειτουργία τους, όσο και κατά την εξαγωγή του ωρολογίου προγράμματος.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Την Πέμπτη 29-09-22 θα συνεδριάσει το συμβούλιο για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου των συναδέλφων των εναπομεινάντων ειδικοτήτων και κατά πάσα πιθανότητα η διαδικασία θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 30-09-22.

ΜΠΟΥΛΟΥΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

αιρετό τακτικό μέλος

αιρετό αναπληρ. μέλος

του ΠΥΣΔΕ

του ΠΥΣΔΕ

τηλ. 6947842040

τηλ. 6930478469

 

Σας ενημερώνουμε ότι η αποστολή του ενημερωτικού δελτίου, πραγματοποιείται μέσω λίστας του σχολικού δικτύου και όποιος συνάδελφος δεν επιθυμεί να λαμβάνει τα σχετικά email, θα πρέπει να απευθυνθεί στο διαχειριστή του σχολικού δικτύου.”