ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΙΡΕΤΟΥ ΤΗΣ ΔΑΚΕ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

ΤOY ΑΙΡΕΤOY ΤΗΣ ΔΑΚΕ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΠΡΑΞΗ 37η/11-10-2022

 

ΘΕΜΑ 1ο: Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου.

Εγκρίθηκε η χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου σε εννιά (9) εκπαιδευτικούς. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

 

ΘΕΜΑ 2ο: Αναγνώριση συνάφειας διδακτορικού και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών.

Εγκρίθηκε η αναγνώριση συνάφειας ενός (1) διδακτορικού τίτλου σπουδών και δώδεκα (12) μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, μετά από σχετική εισήγηση της υπηρεσίας, εφόσον πληρούνταν οι προϋποθέσεις. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

  

ΘΕΜΑ 3ο: Διάθεση εκπαιδευτικών στο ΕΚ Κατερίνης.

Μετά από σχετική εισήγηση του Δ/ντή του ΕΚ Κατερίνης έγινε συμπληρωματικά η διάθεση του συνόλου των εκπαιδευτικών που θα διδάξουν εργαστηριακά μαθήματα από τις σχολικές μονάδες που υποστηρίζει το ΕΚ Κατερίνης. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

 

ΘΕΜΑ 4ο: Ορισμός υπευθύνων εργαστηρίων κατεύθυνσης στο ΕΚ Κατερίνης και υπευθύνων του ΕΚ Κατερίνης για την υποστήριξη του ΔΙΕΚ Κατερίνης στα εργαστηριακά μαθήματα.

Μετά από σχετική εισήγηση του Δ/ντή του ΕΚ Κατερίνης έγινε ο ορισμός των υπευθύνων εργαστηρίων κατεύθυνσης για το σύνολο των εργαστηρίων που λειτουργούν στο ΕΚ Κατερίνης, καθώς και των υπευθύνων του ΕΚ Κατερίνης για υποστήριξη του ΔΙΕΚ Κατερίνης για το εργαστηριακό μέρος των μαθημάτων του. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

 

ΘΕΜΑ 5ο: Τοποθετήσεις και διαθέσεις για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου εκπαιδευτικών.

Αφού εξετάστηκαν τα αιτήματα των συναδέλφων, αλλά και των διευθυντών κάποιων σχολικών μονάδων το συμβούλιο προχώρησε στη συμπλήρωση και τροποποίηση συμπλήρωσης του ωραρίου βάσει των αιτήσεών τους. Ικανοποιήθηκε το σύνολο των αιτημάτων των εκπαιδευτικών πλην ενός κλάδου ΠΕ03 που επιθυμούσε διάθεση σε σχολικές μονάδες της πόλης, επειδή δεν υπήρχαν ανάγκες. Όλες οι τοποθετήσεις ανακοινώθηκαν από την υπηρεσία. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

 

Τόκας Στέργιος

Τακτικό αιρετό μέλος

Email: tokasast@gmail.com

Τηλ.: 6976616716