ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΗΣ ΚΕΕ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ ΣΤΙΣ 24-10-22

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ

της ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΜΠΟΥΛΟΥΜΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

και ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑ ΓΙΩΡΓΟΥ

 

Κανονική συνεδρίαση της 24-10-22 (Πράξη 40η)

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι τα θέματα που εξετάστηκαν στις 24-10-22 είναι τα εξής:

Θέμα 1ο : Αίτημα του Ε.Κ Κατερίνης, που αφορούσε στην τροποποίηση διάθεσης τεσσάρων εκπ/κών του 2ου ΕΠΑ.Λ, στο συγκεκριμένο Ε.Κ..

Το αίτημα ικανοποιήθηκε ομόφωνα.

Θέμα 2ο: Αίτημα εκπ/κού, για αναγνώριση της συνάφειας του μεταπτυχιακού του τίτλου.

Το αίτημα έγινε ομόφωνα δεκτό.

Θέμα 3ο: Αιτήματα δύο εκπ/κών, για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου.

Τα αιτήματά τους έγιναν ομόφωνα δεκτά.

Θέμα 4ο: Έγκριση 12 ωρών διδασκαλίας σε μαθήματα Β΄ ανάθεσης, σε ένα εκπ/κό ειδικότητας ΠΕ04.01.

Η έγκριση αποφασίστηκε ομόφωνα.

Θέμα 5ο: Αιτήματα τεσσάρων εκπαιδευτικών, που αφορούσαν στην τροποποίηση της προσωρινής τους τοποθέτησης ή στη συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίιου.

Τα αιτήματα των τριών συναδέλφων έγιναν ομόφωνα δεκτά, ενώ του τέταρτου απορρίφθηκε κατά πλειοψηφία, μειοψηφώντας ο αιρετός της ΚΕΕ.

Ο αιρετός της ΚΕΕ ανέφερε στο συμβούλιο ότι μειοψηφεί, διότι το αίτημα του συναδέλφου ήταν δίκαιο, αφού την ίδια ημέρα πρέπει να διδάσκει σε δύο σχολικές μονάδες με μεγάλη χιλιομετρική απόσταση μεταξύ τους.

Οι σχετικές τροποποιήσεις αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Δ/νσης.

Θέμα 6ο: Αναγνώριση χρόνου προϋπηρεσίας δύο εκπ/κών.

Αναγνωρίστηκε ομόφωνα η προϋπηρεσία τους, κατόπιν σχετικής εισήγησης του αρμόδιου τμήματος της υπηρεσίας.

Θέμα 7ο: Αίτημα γονέα για παροχή παράλληλης στήριξης στο παιδί του, διότι η εκπ/κός, που είχε διατεθεί από το ΠΥΣΔΕ, θα αποχωρήσει με αναρρωτική άδεια.

Το αίτημα θα διερευνηθεί από την υπηρεσία και θα συζητηθεί σε επόμενη συνεδρίαση.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Οι συνάδελφοι που έχουν μηδενικό διδακτικό ωράριο ή έχουν απαλλαγή από τα διδακτικά τους καθήκοντα, δύνανται να δηλώσουν τις σχολικές μονάδες που επιθυμούν να παρέχουν διοικητικό έργο, έως την Κυριακή 30-10-22 και ώρα 23:59μ.μ.

ΜΠΟΥΛΟΥΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

αιρετό τακτικό μέλος

αιρετό αναπληρ. μέλος

του ΠΥΣΔΕ

του ΠΥΣΔΕ

τηλ. 6947842040

τηλ. 6930478469