ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΗΣ ΚΕΕ ΤΟΥ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ ΣΤΙΣ 21-10-22

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ

της ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΜΠΟΥΛΟΥΜΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

και ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑ ΓΙΩΡΓΟΥ

 

Κανονική συνεδρίαση της 21-10-22 (Πράξη 39 η)

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι τα θέματα που εξετάστηκαν στις 21-10-22 είναι τα εξής:

Θέμα 1ο : Αίτημα του ΕΠΑ.Λ Αιγινίου, που αφορούσε στον ορισμό αναπληρωτή υπεύθυνου τομέα σχολικών εργαστηρίων.

Το αίτημα ικανοποιήθηκε ομόφωνα και ορίστηκε η κ. Παπαδοπούλου Ελένη.

Οι αιρετοί της ΚΕΕ της ευχόμαστε καλή επιτυχία στο έργο της.

Θέμα 2ο: Αιτήσεις πέντε εκπ/κών, για αναγνώριση της συνάφειας του μεταπτυχιακού τους τίτλου.

Τα αιτήματά τους έγιναν ομόφωνα δεκτά, με εξαίρεση το αίτημα ,που αφορούσε

στην αναγνώριση της συνάφειας ενός μεταπτυχιακού τίτλου, ως ενιαίο και αδιάσπαστο τίτλο σπουδών (integrated master), διότι κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται για τους αναπληρωτές.

Θέμα 3ο: Αιτήματα έξι εκπ/κών, για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου.

Τα αιτήματά τους έγιναν ομόφωνα δεκτά.

Θέμα 4ο: Ορισμός αναπληρώτριας Υπ/ντριας στο ΓΕΛ Αιγινίου.

Τo αίτημα έγινε ομόφωνα δεκτό και ορίστηκε η κ. Παυλοπούλου Μαρία.

Οι αιρετοί της ΚΕΕ της ευχόμαστε καλή επιτυχία στο έργο της.

Θέμα 5ο: Τυπική τοποθέτηση πέντε εκπ/κών, που εκτελούν διοικητικό έργο.

Το συγκεκριμένο θέμα αποφασίστηκε ομόφωνα.

Θέμα 6ο: Έγκριση ωρών διδασκαλίας σε μαθήματα Β΄ και Γ΄ ανάθεσης, σε 15 εκπ/κούς.

Η έγκριση αποφασίστηκε ομόφωνα.

Θέμα 7ο: Αιτήματα επτά εκπαιδευτικών, που αφορούσαν στην τροποποίηση της προσωρινής τους τοποθέτησης.

Τα αιτήματα των τεσσάρων συναδέλφων έγιναν ομόφωνα δεκτά, ενός συναδέλφου ικανοποιήθηκε εν μέρει, ενώ των άλλων δύο θα εξεταστούν στην επόμενη συνεδρίαση.

Οι σχετικές τροποποιήσεις αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Δ/νσης.

Θέμα 8ο: Τροποποίηση προσωρινών τοποθετήσεων.

Αποφασίστηκαν ομόφωνα και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Δ/νσης.

Θέμα 9ο: Αναγνώριση χρόνου προϋπηρεσίας 81 μονίμων και αναπληρωτών εκπ/κών.

Αναγνωρίστηκε ομόφωνα η προϋπηρεσία τους, κατόπιν σχετικής εισήγησης του αρμόδιου τμήματος της υπηρεσίας.

Θέμα 10ο: Λειτουργικά κενά γενικής αγωγής, για πρόσληψη αναπληρωτών.

Ειδικότητα

Πλήθος κενών

ΠΕ 06

1 ΑΠΩ + 1 ΑΜΩ

ΠΕ 07

1 ΑΠΩ + 1 ΑΜΩ

ΠΕ 08

1 ΑΠΩ

ΠΕ 11

1 ΑΜΩ

ΠΕ 79.01

1 ΑΠΩ + 1 ΑΜΩ

ΠΕ 83

1 ΑΠΩ

ΠΕ 86

1 ΑΜΩ

ΠΕ 87.09

1ΑΠΩ

ΠΕ 04.01

1 ΑΠΩ

Θέμα 11ο: Λειτουργικά κενά ειδικής αγωγής, για πρόσληψη αναπληρωτών.

Ειδικότητα

Πλήθος κενών

ΠΕ 02 ΕΑΕ

2 ΑΠΩ + 1 ΑΜΩ

ΠΕ 03 ΕΑΕ

1 ΑΠΩ + 1 ΑΜΩ

ΠΕ 04.01 ΕΑΕ

1 ΑΠΩ

ΠΕ 11

1 ΑΜΩ

ΠΕ 88.02

1 ΑΜΩ

Θέμα 12ο: Λειτουργικά κενά ΜΝΑΕ, για πρόσληψη αναπληρωτών.

Ειδικότητα

Πλήθος κενών

ΠΕ 02

1 ΑΜΩ

ΠΕ 03

1 ΑΜΩ

ΜΠΟΥΛΟΥΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

αιρετό τακτικό μέλος

αιρετό αναπληρ. μέλος

του ΠΥΣΔΕ

του ΠΥΣΔΕ

τηλ. 6947842040

τηλ. 6930478469