ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΗΣ ΚΕΕ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ

της ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΜΠΟΥΛΟΥΜΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

και ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑ ΓΙΩΡΓΟΥ

 

Κανονική συνεδρίαση της 10-11-22 (Πράξη 42 η)

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι τα θέματα που εξετάστηκαν στις 10-11-22 είναι τα εξής:

Θέμα 1ο : Αίτημα του Ε.Κ Κατερίνης, για ολική διάθεση ενός εκπ/κού του 1ου ΕΠΑ.Λ Κατερίνης και μερική διάθεση ενός εκπ/κού του Εσπερινού ΕΠΑ.Λ, στο συγκεκριμένο Ε.Κ.

Το αίτημα ικανοποιήθηκε ομόφωνα.

Θέμα 2ο: Αιτήσεις εννέα εκπ/κών, για αναγνώριση της συνάφειας του μεταπτυχιακού τους τίτλου.

Τα αιτήματά τους έγιναν ομόφωνα δεκτά.

Θέμα 3ο: Αιτήματα δεκατριών εκπ/κών, για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου.

Τα αιτήματά τους έγιναν ομόφωνα δεκτά.

Θέμα 4ο: Τροποποίηση στις διαθέσεις εννέα εκπ/κών του 1ου ΕΠΑ.Λ Κατερίνης στο Π.ΕΠΑ.Λ Κατερίνης και άλλες εννέα νέες διαθέσεις εκπ/κών του 1ου Ε.ΠΑΛ στο Π.ΕΠΑ.Λ Κατερίνης.

Η απόφαση πάρθηκε ομόφωνα.

Θέμα 5ο: Προσωρινές τοποθετήσεις πέντε αναπληρωτών Γ΄ φάσης.

Οι τοποθετήσεις αποφασίστηκαν ομόφωνα, με εξαίρεση μία τοποθέτηση που αφορούσε τέσσερεις σχολικές μονάδες, όπου μειοψήφισε ο αιρετός της ΚΕΕ.

Θέμα 6ο: Τροποποίηση προσωρινών τοποθετήσεων.

Αποφασίστηκαν ομόφωνα και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Δ/νσης.

Θέμα 7ο:Αναγνώριση χρόνου προϋπηρεσίας 21 αναπληρωτών εκπ/κών, για μισθολογική κατάταξη.

Η τροποποίηση αποφασίστηκε ομόφωνα, κατόπιν σχετικής εισήγησης του αρμόδιου τμήματος της υπηρεσίας.

Θέμα 8ο: Ορισμός υπεύθυνων εργαστηρίων φυσικών επιστημών, καθώς επίσης και εργαστηρίων πληροφορικής και Η.Υ.

Ο ορισμός τους αποφασίστηκε ομόφωνα.

Θέμα 9ο: Ορισμός αναπληρωτών Δ/ντών σχολικών μονάδων.

Ο ορισμός τους αποφασίστηκε ομόφωνα.

Θέμα 10ο: Αίτημα εκπ/κού που αφορούσε στην τροποποίηση της απόφασης συμπλήρωσης του υποχρεωτικού του ωραρίου.

Το αίτημά του δεν ήταν δυνατό να ικανοποιηθεί, λόγω μη ύπαρξης λειτουργικού κενού.

Θέμα 11ο: Δύο αιτήματα του αιρετού της ΚΕΕ Μπουλούμη Δημήτρη.

Το πρώτο εξ’ αυτών αφορούσε στη βελτίωση λειτουργίας του συμβουλίου, σύμφωνα με το οποίο αιτήθηκε την αναλυτική καταγραφή των συνεδριάσεων με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο, ώστε να μη μπορούν να αμφισβητηθούν στο μέλλον, τα λεγόμενα κάποιου μέλους του συμβουλίου.

Το δεύτερο αφορούσε στην καταγραφή στα πρακτικά του συμβουλίου, των όσων αναφέρθηκαν από τον κ. Πουλετίδη στη συνεδρίαση της 12-10-22 (πράξη 38η )

Ο πρόεδρος του συμβουλίου ανέφερε ότι θα μου δοθεί σχετική απάντηση από την υπηρεσία.

ΜΠΟΥΛΟΥΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

αιρετό τακτικό μέλος

αιρετό αναπληρ. μέλος

του ΠΥΣΔΕ

του ΠΥΣΔΕ

τηλ. 6947842040

τηλ. 6930478469