ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΙΡΕΤΟΥ ΤΗΣ ΔΑΚΕ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

ΤOY ΑΙΡΕΤOY ΤΗΣ ΔΑΚΕ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΠΡΑΞΗ 42η/10-11-2022

 

ΘΕΜΑ 1ο: Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου.

Εγκρίθηκε η χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου σε δέκα τρείς (13) εκπαιδευτικούς. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

 

ΘΕΜΑ 2ο: Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών.

Εγκρίθηκε η αναγνώριση συνάφειας εννιά (9) μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, μετά από σχετική εισήγηση της υπηρεσίας, εφόσον πληρούνταν οι προϋποθέσεις. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

  

ΘΕΜΑ 3ο: Αναγνώριση χρόνου προϋπηρεσίας σε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς για μισθολογική εξέλιξη και μισθολογική κατάταξη αυτών.

Εγκρίθηκε η αναγνώριση χρόνου προϋπηρεσίας για είκοσι ένα (21) αναπληρωτές εκπαιδευτικούς και κατατάχθηκαν σε μισθολογικά κλιμάκια, μετά από σχετική εισήγηση της υπηρεσίας, εφόσον πληρούνταν οι προϋποθέσεις. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

 

ΘΕΜΑ 4ο: Διάθεση εκπαιδευτικών στο ΕΚ Κατερίνης.

Μετά από σχετική εισήγηση του Δ/ντή του ΕΚ Κατερίνης έγινε συμπληρωματικά η διάθεση δύο (2) εκπαιδευτικών που θα διδάξουν εργαστηριακά μαθήματα από τις σχολικές μονάδες που υποστηρίζει το ΕΚ Κατερίνης. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

ΘΕΜΑ 5ο: Διάθεση εκπαιδευτικών του 1ου ΕΠΑΛ Κατερίνης στο ΠΕΠΑΛ Κατερίνης.

Μετά από σχετική εισήγηση του Δ/ντριας του 1ου ΕΠΑΛ Κατερίνης έγινε συμπληρωματικά η διάθεση εκπαιδευτικών που θα διδάξουν τα μαθήματα της Α’ τάξης του πρότυπου ΕΠΑΛ Κατερίνης. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

 

ΘΕΜΑ 6ο: Ορισμός υπευθύνων ΣΕΦΕ και ΣΕΠΕΗΥ.

Μετά από σχετική εισήγηση των Δ/ντών των σχολικών μονάδων έγινε ο ορισμός των υπευθύνων σχολικών εργαστηρίων φυσικών επιστημών και  πληροφορικής και εφαρμογών ηλεκτρονικών υπολογιστών για το σύνολο των εργαστηρίων που λειτουργούν στα σχολεία της ΔΙΔΕ Πιερίας. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

 

ΘΕΜΑ 7ο: Ορισμός αναπληρωτών των Δ/ντών σχολικών μονάδων.

Μετά από σχετική εισήγηση των Δ/ντών των σχολικών μονάδων έγινε ο ορισμός των αναπληρωτών τους. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

 

ΘΕΜΑ 8ο: Τοποθετήσεις και διαθέσεις για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου εκπαιδευτικών.

Αφού εξετάστηκαν τα αιτήματα των συναδέλφων, αλλά και των διευθυντών κάποιων σχολικών μονάδων το συμβούλιο προχώρησε στη συμπλήρωση και τροποποίηση συμπλήρωσης του ωραρίου τους. Δεν έγινε δεκτό αίτημα αναπληρωτή συναδέλφου κλάδου ΠΕ04.01.50 που επιθυμούσε τροποποίηση διάθεσης, επειδή δεν υπήρχαν λειτουργικά κενά. Όλες οι τοποθετήσεις ανακοινώθηκαν από την υπηρεσία. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

 

ΘΕΜΑ 9ο: Πρόταση ανάθεσης διοικητικού έργου σε εκπαιδευτικούς που έχουν υπόλοιπο υποχρεωτικού ωραρίου.

Μετά από σχετική εισήγηση της υπηρεσίας το συμβούλιο πρότεινε την ανάθεση διοικητικού έργου σε εκπαιδευτικούς που δεν συμπλήρωναν το υποχρεωτικό τους ωράριο. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

  

Τόκας Στέργιος

Τακτικό αιρετό μέλος

Email: tokasast@gmail.com

Τηλ.: 6976616716