ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΙΡΕΤΟΥ ΤΗΣ ΔΑΚΕ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

ΤOY ΑΙΡΕΤOY ΤΗΣ ΔΑΚΕ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΠΡΑΞΗ 43η/16-11-2022

 

ΘΕΜΑ 1ο: Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου.

Εγκρίθηκε η χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου σε τέσσερις (4) εκπαιδευτικούς. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

 

ΘΕΜΑ 2ο: Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών σε μόνιμους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς.

Εγκρίθηκε η αναγνώριση συνάφειας δέκα επτά (17) μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, μετά από σχετική εισήγηση της υπηρεσίας, εφόσον πληρούνταν οι προϋποθέσεις. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

  

ΘΕΜΑ 3ο: Διάθεση εκπαιδευτικών στο ΕΚ Κατερίνης.

Μετά από σχετική εισήγηση του Δ/ντή του ΕΚ Κατερίνης έγινε συμπληρωματικά η διάθεση δύο (2) εκπαιδευτικών που θα διδάξουν εργαστηριακά μαθήματα από τις σχολικές μονάδες που υποστηρίζει το ΕΚ Κατερίνης. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

 

ΘΕΜΑ 4ο: Ένταξη εκπαιδευτικών σε ειδική κατηγορία μετάθεσης.

Μετά από σχετική εισήγηση του αρμοδίου τμήματος της υπηρεσίας, εγκρίθηκε η ένταξη σε ειδική κατηγορίας μετάθεσης για δέκα τέσσερις εκπαιδευτικούς ενώ δεν έγινε δεκτό το αίτημα άλλων τριών, επειδή δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις του άρθρου 13 του ΠΔ 50/96. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

 

ΘΕΜΑ 5ο: Ανάκληση Διάθεσης εκπαιδευτικού του ΕΕΕΕΚ Κατερίνης για συμπλήρωση ωραρίου στο ΕΝΕΕΓΥΛ Κατερίνης.

Μετά από σχετικό αίτημα του Δ/ντή του ΕΕΕΕΚ Κατερίνης έγινε η ανάκληση διάθεσης για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ86 από το ΕΝΕΕΕΓΥΛ Κατερίνης, αφού πλεόναζε. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

 

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση ανάθεσης υπερωριακής εργασίας σε εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ79 στο Γ/σιο Κ. Μηλιάς.

Μετά από σχετικό αίτημα του Δ/ντή  και της επιθυμίας της εκπαιδευτικού να αναλάβει με υπερωριακή εργασία την κάλυψη μιας ώρας ανά εβδομάδα, το συμβούλιο ενέκρινε την ανάθεση . Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

 

Τόκας Στέργιος

Τακτικό αιρετό μέλος

Email: tokasast@gmail.com

Τηλ.: 6976616716