ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΗΣ ΚΕΕ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ ΣΤΙΣ 16-11-22

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ

της ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΜΠΟΥΛΟΥΜΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

και ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑ ΓΙΩΡΓΟΥ

 

Κανονική συνεδρίαση της 16-11-22 (Πράξη 43 η)

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι τα θέματα που εξετάστηκαν στις 16-11-22 είναι τα εξής:

Θέμα 1ο : Αίτημα του Ε.Κ Κατερίνης, για μερική διάθεση δύο εκπ/κών του 1ου ΕΠΑ.Λ Κατερίνης, στο συγκεκριμένο Ε.Κ.

Το αίτημα ικανοποιήθηκε ομόφωνα.

Θέμα 2ο: Αιτήσεις δεκαεπτά εκπ/κών, για αναγνώριση της συνάφειας του μεταπτυχιακού τους τίτλου.

Τα αιτήματά τους έγιναν ομόφωνα δεκτά.

Θέμα 3ο: Αιτήματα τριών εκπ/κών, για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου και αίτημα ενός εκπ/κού, που αφορούσε στην τροποποίηση προηγούμενης άδειας.

Τα αιτήματά τους έγιναν ομόφωνα δεκτά.

Θέμα 4ο: Ανάθεση υπερωριακής απασχόλησης σε εκπ/κό ειδικότητας ΠΕ79.01.

Η απόφαση πάρθηκε ομόφωνα.

Θέμα 5ο: Ένταξη εκπ/κών σε ειδική κατηγορία μετάθεσης, λόγω ασθένειας των ιδίων ή των τέκνων τους.

Συνολικά εντάχθηκαν τέσσερεις εκπ/κοί, ενώ απορρίφθηκε το αίτημα ενός εκπ/κού, διότι δεν προβλέπονταν η ένταξή του σε ειδική κατηγορία μετάθεσης εξαιτίας του χαμηλού ποσοστού αναπηρίας.

Η απόφαση πάρθηκε από τα τέσσερα μέλη του συμβουλίου, αφού ο αιρετός της ΚΕΕ απείχε από το συγκεκριμένο θέμα, διότι σύμφωνα με το Π.Δ 1/2003 η ένταξη αυτών των εκπ/κών σε ειδική κατηγορία δεν ανήκει στις αρμοδιότητες του ΠΥΣΔΕ.

Θέμα 6ο: Ένταξη εκπ/κών σε ειδική κατηγορία μετάθεσης, λόγω πολυτεκνίας.

Συνολικά εντάχθηκαν σε ειδική κατηγορία δέκα εκπ/κοί, ενώ η απόφαση πάρθηκε ομόφωνα.

Θέμα 7ο: Αίτημα του Δ/ντή του ΕΕΕΕΚ Κατερίνης, που αφορούσε στην τροποποίηση της απόφασης συμπλήρωσης του υποχρεωτικού ωραρίου εκπ/κού.

Το αίτημα έγινε ομόφωνα δεκτό και η απόφαση αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΔΙΔΕ Πιερίας.

ΜΠΟΥΛΟΥΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

αιρετό τακτικό μέλος

αιρετό αναπληρ. μέλος

του ΠΥΣΔΕ

του ΠΥΣΔΕ

τηλ. 6947842040

τηλ. 6930478469