ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΙΡΕΤΟΥ ΤΗΣ ΔΑΚΕ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

ΤOY ΑΙΡΕΤOY ΤΗΣ ΔΑΚΕ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΠΡΑΞΗ 44η/30-11-2022

ΘΕΜΑ 1ο: Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου.

Εγκρίθηκε η χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου σε εννέα (9) εκπαιδευτικούς. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

ΘΕΜΑ 2ο: Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών σε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς.

Εγκρίθηκε η αναγνώριση συνάφειας εννέα (9) μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, μετά από σχετική εισήγηση της υπηρεσίας, εφόσον πληρούνταν οι προϋποθέσεις, ενώ δεν εγκρίθηκε ένα (1) γιατί δεν είχε την αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

ΘΕΜΑ 3ο: Τροποποίηση Διάθεσης και Διάθεση εκπαιδευτικών στο ΕΚ Κατερίνης.

Μετά από σχετική εισήγηση του Δ/ντή του ΕΚ Κατερίνης έγινε συμπληρωματικά η τροποποίηση διάθεσης εννέα (9) εκπαιδευτικών και διάθεση ενός (1) που θα διδάξουν εργαστηριακά μαθήματα από τις σχολικές μονάδες που υποστηρίζει το ΕΚ Κατερίνης. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

ΘΕΜΑ 4ο: Διάθεση εκπαιδευτικού του 1ου ΕΠΑΛ Κατερίνης στο ΠΕΠΑΛ Κατερίνης.

Μετά από σχετική εισήγηση του Δ/ντριας του 1ου ΕΠΑΛ Κατερίνης έγινε συμπληρωματικά η διάθεση ενός εκπαιδευτικού που θα διδάξει τα μαθήματα της Α’ τάξης του πρότυπου ΕΠΑΛ Κατερίνης. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

 ΘΕΜΑ 5ο: Αναγνώριση χρόνου προϋπηρεσίας σε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς για μισθολογική εξέλιξη και μισθολογική κατάταξη αυτών.

Εγκρίθηκε η αναγνώριση χρόνου προϋπηρεσίας για τρεις (3) αναπληρωτές εκπαιδευτικούς και κατατάχθηκαν σε μισθολογικά κλιμάκια, μετά από σχετική εισήγηση της υπηρεσίας, εφόσον πληρούνταν οι προϋποθέσεις. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

ΘΕΜΑ 6ο: Αναγνώριση χρόνου προϋπηρεσίας και τροποποίηση αναγνώρισης σε μόνιμους εκπαιδευτικούς.

Εγκρίθηκε η αναγνώριση χρόνου προϋπηρεσίας για ένα (1) και τροποποίηση για δύο (2) εκπαιδευτικούς, μετά από σχετική εισήγηση της υπηρεσίας, εφόσον πληρούνταν οι προϋποθέσεις. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση ανάθεσης υπερωριακής εργασίας στην αναπληρώτρια Διευθύντρια του 7ου Γ/σίου Κατερίνης.

Μετά από σχετικό αίτημα της αναπληρώτριας Δ/ντριας του 7ου Γ/σιου Κατερίνης, λόγω μείωσης ωραρίου της ως υπεύθυνης της ΕΔΥ, να αναλάβει με υπερωριακή εργασία την κάλυψη μιας ώρας ανά εβδομάδα, το συμβούλιο ενέκρινε την ανάθεση . Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

ΘΕΜΑ 8ο: Τροποποιήσεις Διάθεσης για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου εκπαιδευτικών.

Αφού εξετάστηκαν τα αιτήματα των συναδέλφων, αλλά και των σχολικών μονάδων το συμβούλιο προχώρησε στη συμπλήρωση και τροποποίηση συμπλήρωσης του ωραρίου τους. Δεν έγινε δεκτό αίτημα αναπληρωτή συναδέλφου κλάδου ΠΕ04.01.50 που επιθυμούσε τροποποίηση διάθεσης, επειδή δεν υπήρχαν λειτουργικά κενά. Όλες οι τοποθετήσεις ανακοινώθηκαν από την υπηρεσία. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

Τόκας Στέργιος
Τακτικό αιρετό μέλος
Email: tokasast@gmail.com
Τηλ.: 6976616716