ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΗΣ ΚΕΕ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ ΜΠΟΥΛΟΥΜΗ Δ. ΚΑΙ ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑ Γ. ΣΤΙΣ 13-02-20

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ

 της ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΜΠΟΥΛΟΥΜΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

και ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑ ΓΙΩΡΓΟΥ

 

   

Κανονική συνεδρίαση της 13-02-20  (Πράξη 8η)

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι τα θέματα που εξετάστηκαν στις 13-02-20 είναι τα εξής:

     

Θέμα 1ο : Διάθεση εκπ/κών σε σχολικές μονάδες για παροχή διδασκαλίας κατ’ οίκον.

Συνολικά διατέθηκαν δύο εκπ/κοί, εκ των οποίων ο ένας είναι ειδικότητας ΠΕ03 και ο άλλος ειδικότητας ΠΕ02.

Η πρώτη απόφαση πάρθηκε ομόφωνα διότι είχε εκδηλωθεί σχετικό ενδιαφέρον από το συνάδελφο, ενώ η δεύτερη πάρθηκε κατά πλειοψηφία 3:1, μειοψηφώντας ο αιρετός της ΚΕΕ, διότι η διάθεση πραγματοποιήθηκε χωρίς αίτηση της  συναδέλφισσας. Επίσης οι παραπάνω αποφάσεις έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Δ/νσης.

Παρατήρηση

Κατά τη σημερινή συνεδρίαση τα παρόντα μέλη του συμβουλίου ήταν τέσσερα διότι απουσίαζε ένα υπηρεσιακό μέλος.

 

Θέμα 2ο: Αιτήσεις τριών εκπ/κών ειδικότητας ΠΕ02, ΠΕ03.50 και ΠΕ86, για αναγνώριση της συνάφειας του μεταπτυχιακού τους.

Τo αίτημά τους έγινε ομόφωνα δεκτό.

 

Θέμα 3ο: Αιτήσεις έξι εκπ/κών για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου.

Το αίτημά τους έγινε ομόφωνα δεκτό.

 

Θέμα 4ο: Αίτηση του Ε.Κ Κατερίνης, που αφορούσε δύο νέες διαθέσεις εκπ/κών σ’ αυτό και στην τροποποίηση της απόφασης διάθεσης πέντε εκπ/κών  στο συγκεκριμένο Ε.Κ.

Το αίτημα έγινε ομόφωνα δεκτό. 

 

Θέμα 5ο: Αναγνώριση χρόνου προϋπηρεσίας πέντε αναπληρωτών εκπ/κών, για βαθμολογική εξέλιξη.

Αναγνωρίστηκε ομόφωνα, κατόπιν σχετικής εισήγησης του αρμόδιου τμήματος της υπηρεσίας.

 

Θέμα 6ο: Αιτήσεις – ενστάσεις δύο εκπ/κών ειδικότητας ΠΕ03 και ΠΕ04.05,  που αφορούσε στην απόφαση διάθεσής τους σε άλλες σχολικές μονάδες για παροχή διδασκαλίας κατ’ οίκον και μάλιστα χωρίς αίτησή τους.

Η ένστασή τους έγινε ομόφωνα δεκτή.

 

 

 

 

 

ΜΠΟΥΛΟΥΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
αιρετό τακτικό μέλος αιρετό αναπληρ. μέλος
του ΠΥΣΔΕ του ΠΥΣΔΕ
τηλ. 6947842040 τηλ. 6930478469