ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ – ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΜΠΟΥΛΟΥΜΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

και ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑ ΓΙΩΡΓΟΥ

της ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

 

        Θέμα: Τελικές αιτήσεις παραίτησης – συνταξιοδότησης εκπαιδευτικών

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, οι τελικές αιτήσεις παραίτησης – συνταξιοδότησης των εκπαιδευτικών, που κατατέθηκαν από 1 Απριλίου 2020  έως  10 Απριλίου 2020 και δεν έχουν ανακληθεί, αφορούν στις εξής ειδικότητες:

 

Ειδικότητα Αριθμός
ΠΕ01 2
ΠΕ02 3
ΠΕ 03 7
ΠΕ 04 5
ΠΕ05 2
ΠΕ06 2
ΠΕ07 0
ΠΕ11 3
ΠΕ78 1
ΠΕ80 1
ΠΕ86 0
Σύνολο 26

 

 

Παρατηρήσεις:

Α) Μέχρι τη Δευτέρα 11 Μαΐου, που έληξε και η προθεσμία για την ανάκληση των αιτήσεων παραίτησης που είχαν υποβληθεί έως τις 10 Απριλίου, ανακλήθηκαν συνολικά δεκατρείς (13) αιτήσεις παραίτησης.

 

Β) Επιπλέον των παραπάνω αιτήσεων υπάρχουν και δύο αυτοδίκαιες αποχωρήσεις συναδέλφων και ειδικότερα μία αφορά στην ειδικότητα ΠΕ86 και μία στην ειδικότητα ΤΕ01.19.

 

Γ) Η αίτηση παραίτησης  κάποιου εκπαιδευτικού  δε συνεπάγεται κατ’ ανάγκη και εμφάνιση οργανικού κενού στην αντίστοιχη σχολική μονάδα, διότι η δημιουργία ενός οργανικού κενού εξαρτάται και από το συνολικό αριθμό των ωρών της αντίστοιχης ειδικότητας και από το έλλειμμα των ωρών, που θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 12 ώρες. Επιπλέον αναφέρουμε ότι αυτά τα οργανικά κενά θα εμφανιστούν στο σχολικό έτος 2020-2021, διότι για όσους συναδέλφους γίνουν δεκτές οι αιτήσεις παραίτησης, αυτοί  θα απολυθούν στις 31-08-2020. (Μόνο κατά τις αυτοδίκαιες αποχωρήσεις μπορεί να προκύψει οργανικό κενό στο σχολικό έτος 2019-2020).

 

Οι αιρετοί της Κίνησης Ελεύθερων Εκπαιδευτικών εύχονται «καλή συνταξιοδότηση» σε όλους τους συναδέλφους, που αποχωρούν από την εκπαίδευση και με υγεία να απολαύσουν το συντάξιμο βίο τους.

 

ΜΠΟΥΛΟΥΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
αιρετό τακτικό μέλος αιρετό αναπληρ. μέλος
του ΠΥΣΔΕ του ΠΥΣΔΕ
τηλ. 6947842040 Τηλ. 6930478469