ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΗΣ ΔΑΚΕ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΗΣ ΔΑΚΕ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΠΡΑΞΗ 47η/03-12-2020

ΘΕΜΑ 1ο: Αναγνώριση συνάφειας ενός μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε αναπληρώτρια εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ86.

Εγκρίθηκε η συνάφεια, μετά από σχετική εισήγηση της υπηρεσίας. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

 

ΘΕΜΑ 2ο: Αναγνώριση χρόνου προϋπηρεσίας σε μόνιμους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς.

Εγκρίθηκε η χορήγηση, μετά από σχετική εισήγηση της υπηρεσίας, εφόσον πληρούνταν οι προϋποθέσεις. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

 

ΘΕΜΑ 3ο: Τροποποίηση τοποθέτησης εκπαιδευτικών.

Μετά από επιστροφή εκπαιδευτικών από μακροχρόνια άδεια και τοποθέτηση εκπαιδευτικού σε θέση τομεάρχη του 2ου ΕΠΑΛ Κατερίνης έγινε τροποποίηση τοποθετήσεων. Οι τροποποιήσεις ανακοινώθηκαν από την υπηρεσία. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση πλην της διάθεσης της μιας εκπαιδευτικού στο Μουσικό Σχολείο για 6 ώρες για διοικητικό έργο ( 1 ημέρα ). Ο αιρετός της παράταξης πρότεινε η συνάδελφος να παραμείνει εξολοκλήρου στο 2ο ΕΠΑΛ Κατερίνης και να παράσχει εκεί διοικητικό έργο για τις ώρες που της υπολείπονται ( 6 ) αφού οι ανάγκες του 2ου ΕΠΑΛ είναι μεγαλύτερες και δε θα χρειαζόταν τροποποίηση του ωρολογίου προγράμματος.

 

ΠΡΑΞΗ 9η/03-12-2020 του Συμβουλίου Επιλογής

ΘΕΜΑ 1ο: Τοποθέτηση σε θέση τομεάρχη του ΕΚ Κατερίνης.

Μετά τον έλεγχο των προϋποθέσεων από το συμβούλιο (πρόταση και πρακτικό συλλόγου διδασκόντων), αποφάσισε να προτείνει στη Δ/ντρια Εκπαίδευσης την τοποθέτηση του τομεάρχη στο ΕΚ Κατερίνης. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

Συγχαίρουμε και ευχόμαστε καλή επιτυχία και δύναμη στο έργο της στη νέα τομεάρχη στο ΕΚ Κατερίνης.

 

 

Τόκας Στέργιος

Τακτικό αιρετό μέλος

Email: tokasast@gmail.com

Τηλ.: 6976616716

Θεόδωρος Σιαμάγκας

Αναπληρωματικό αιρετό μέλος

Email: siamagkas@gmail.com

Τηλ.: 6981677992