ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΙΡΕΤΟΥ ΤΗΣ ΔΑΚΕ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

ΤOY ΑΙΡΕΤOY ΤΗΣ ΔΑΚΕ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΠΡΑΞΗ 40η/25-10-2021

ΘΕΜΑ 1ο: Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς.

Εγκρίθηκε η συνάφεια του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών για το σύνολο των αιτούντων (2), μετά από σχετική εισήγηση της υπηρεσίας. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

ΘΕΜΑ 2ο: Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου σε μόνιμους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς.

Εγκρίθηκε η χορήγηση στο σύνολο των αιτηθέντων (7), εφόσον πληρούνταν οι προϋποθέσεις. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

ΘΕΜΑ 3ο: Αναγνώριση προϋπηρεσίας σε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς.

Εγκρίθηκε η αναγνώριση της εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας, καθώς και αυτής που αφορά μισθολογική εξέλιξη, μετά από σχετική εισήγηση από το αρμόδιο τμήμα της υπηρεσίας για δεκατρείς (13) αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, εφόσον πληρούνταν οι προϋποθέσεις. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

ΘΕΜΑ 4ο: Τροποποίηση Διάθεσης  εκπαιδευτικών του 1ου ΕΠΑΛ και Εσπερινού ΕΠΑΛ Κατερίνης στο ΕΚ Κατερίνης.

Εγκρίθηκε η τροποποίηση διάθεσης για έξι εκπαιδευτικούς στο ΕΚ για τη διδασκαλία του εργαστηριακού μέρους των μαθημάτων τους, βάσει της εισήγησης του Δ/ντή του ΕΚ Κατερίνης. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

ΘΕΜΑ 5ο: Ορισμός Υπευθύνων Εργαστηρίων Κατεύθυνσης του ΕΚ Κατερίνης.

Εγκρίθηκε ο ορισμός για τριάντα δύο εκπαιδευτικούς των ΕΠΑΛ της Κατερίνης που διατίθενται στο ΕΚ Κατερίνης για τη διδασκαλία του εργαστηριακού μέρους των μαθημάτων τους ως υπεύθυνοι εργαστηρίων κατεύθυνσης , βάσει της εισήγησης του Δ/ντή του ΕΚ Κατερίνης. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

ΘΕΜΑ 6ο: Ορισμός Υπευθύνων του ΕΚ Κατερίνης για τις ώρες που διδάσκονται οι μαθητές του ΔΙΕΚ Κατερίνης στο ΕΚ Κατερίνης.

Εγκρίθηκε ο ορισμός τριών (3) εκπαιδευτικών του 1ου και 2ου ΕΠΑΛ Κατερίνης, βάσει της εισήγησης του Δ/ντή του ΕΚ Κατερίνης. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

ΘΕΜΑ 7ο: Εξέταση αιτημάτων εκπαιδευτικών και σχολικών μονάδων.

  • Αίτημα δύο εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ80 για τροποποίηση διάθεσης για συμπλήρωση ωραρίου. Το αίτημα έγινε δεκτό.
  • Αίτημα εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ03 για ανάκληση διάθεσης για συμπλήρωση του υποχρεωτικού του ωραρίου στο 5ο ΓΕΛ Κατερίνης. Το αίτημα έγινε δεκτό.
  • Αίτημα εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ11 για διάθεση στην Α/θμια για το πρόγραμμα της κολύμβησης. Το αίτημα δεν έγινε δεκτό γιατί δεν επαρκούν τα υπόλοιπα για να καλύψουμε το κενό που θα άφηνε.
  • Αιτήματα από ΓΕΛ Λιτοχώρου και 7ο Γ/σιο Κατερίνης για ανάκληση ή τροποποίηση διάθεσης εκπαιδευτικών για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου λόγω μείωσης τμημάτων.
  • Αίτημα του Εσπερινού ΕΠΑΛ Κατερίνης για ενημέρωση ως προς ειδικότητες που έχει λειτουργικά κενά αν θα μπορούσε να προχωρήσει σε ανάθεση υπερωριακής εργασίας. Επειδή εκκρεμούν οι τοποθετήσεις των αναπληρωτών που προσλήφθηκαν, το αίτημα θα εξεταστεί μετά την τοποθέτησή τους.   

Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση για το σύνολο των αιτημάτων.

ΘΕΜΑ 8ο: Τροποποιήσεις διάθεσης για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου και τυπικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών που απουσιάζουν λόγω απόσπασης σε άλλο ΠΥΣΔΕ.

Μετά την εξέταση των αιτημάτων των εκπαιδευτικών και των σχολικών μονάδων, το συμβούλιο προέβη σε τροποποίηση των διαθέσεων για συμπλήρωση του ωραρίου τους στα εναπομείναντα κενά. Οι τροποποιήσεις θα ανακοινωθούν από την υπηρεσία. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

ΘΕΜΑ 9ο: Μερική και Ολική ανάθεση διοικητικού έργου σε εκπαιδευτικούς που δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο.

Το συμβούλιο πρότεινε, μετά από ενημέρωση από την υπηρεσία για τα υπόλοιπα των εκπαιδευτικών, να το συμπληρώσουν αυτό με διοικητικό έργο είτε στις σχολικές τους μονάδες, είτε όπου επιθυμούσαν με την αίτησή τους. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

Για οποιαδήποτε πληροφορία θα είμαι στη διάθεσή σας. 


Τόκας Στέργιος
Τακτικό αιρετό μέλος
Email: tokasast@gmail.com
Τηλ.: 6976616716