ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΗΣ ΔΑΚΕ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΗΣ ΔΑΚΕ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΠΡΑΞΗ 29η/07-09-2020

 

ΘΕΜΑ 1ο: Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών και τίτλων σπουδών ως integrated master.

Εγκρίθηκε η συνάφεια, μετά από σχετική εισήγηση της υπηρεσίας, για το σύνολο των μεταπτυχιακών τίτλων ( 4 ) πλην ενός που εκκρεμούσε ο έλεγχος γνησιότητας, αλλά απορρίφθηκε για τους αναπληρωτές η αναγνώριση των τίτλων τους ως integrated master, αφού η αναγνώριση δεν επιφέρει μισθολογική αλλά βαθμολογική εξέλιξη μόνο. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

 

 

ΘΕΜΑ 2ο: Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής σε λειτουργικά κενά των ΣΜΕΑΕ και των Τ.Ε..

Μετά από σχετική εισήγηση της υπηρεσίας έγινε η τοποθέτηση των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών, των αποσπασμένων από άλλο ΠΥΣΔΕ, καθώς και των αναπληρωτών ειδικής αγωγής, με την παραπάνω σειρά τοποθέτησης. Εφόσον δεν καλύπτονταν οι ΣΜΕΑΕ από ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς τότε η υποχρεωτική τοποθέτηση έγινε αντίστροφα. Οι τοποθετήσεις ανακοινώθηκαν από την υπηρεσία. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

Μετά την τοποθέτηση, οι σχολικές μονάδες θα αποστείλουν τα υπόλοιπα που απαιτούνται για συμπλήρωση, έτσι ώστε οι συνάδελφοι να καταθέσουν αιτήσεις συμπλήρωσης αφού όμως ανακοινωθούν τα κενά από την υπηρεσία. Να υπενθυμίσουμε ότι η συμπλήρωση αφορά τις ΣΜΕΑΕ και τα τμήματα ένταξης ( ΤΕ ) και όχι τη γενική παιδεία.

 

Τόκας Στέργιος

Τακτικό αιρετό μέλος

Email: tokasast@gmail.com

Τηλ.: 6976616716

Θεόδωρος Σιαμάγκας

Αναπληρωματικό αιρετό μέλος

Email: siamagkas@gmail.com

Τηλ.: 6981677992