ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΗΣ ΔΑΚΕ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΗΣ ΔΑΚΕ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΠΡΑΞΗ 43η/06-11-2020

 

ΘΕΜΑ 1ο: Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε μόνιμο εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ02.

Εγκρίθηκε η συνάφεια, μετά από σχετική εισήγηση της υπηρεσίας. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

 

ΘΕΜΑ 2ο: Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου σε αναπληρωτές και μόνιμους εκπαιδευτικούς.

Εγκρίθηκε η χορήγηση εφόσον πληρούνταν οι προϋποθέσεις για το σύνολο των αιτημάτων ( 2 ). Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

 

ΘΕΜΑ 3ο: Ορισμός υπευθύνων εργαστηρίων κατεύθυνσης στο ΕΚ Κατερίνης, καθώς και υπευθύνων κατά τη λειτουργία των εργαστηρίων για το ΔΙΕΚ Κατερίνης.

Εγκρίθηκε ο ορισμός εννέα ( 9 ) υπευθύνων εργαστηρίων, μετά από σχετική εισήγηση του Δ/ντή του Ε.Κ. Κατερίνης, καθώς και τεσσάρων ( 4 ) εκπαιδευτικών υπευθύνων για την λειτουργία των εργαστηρίων όταν χρησιμοποιούνται από το ΔΙΕΚ Κατερίνης. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

 

ΘΕΜΑ 4ο: Αναγνώριση προϋπηρεσίας σε νεοδιόριστη εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ78.

Εγκρίθηκε η αναγνώριση της προϋπηρεσίας τόσο ως εκπαιδευτική – διδακτική όσο και για μισθολογική εξέλιξη, αφού αφορούσε δημόσια προϋπηρεσία. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

 

ΘΕΜΑ 4ο: Εξέταση αιτημάτων.

  • Αίτημα της Δ/ντριας του 1ου Γ/σίου Κατερίνης για κάλυψη λειτουργικού κενού στον κλάδο ΠΕ02 λόγω μακροχρόνιας άδειας. Το αίτημα ικανοποιήθηκε αφού υπήρχε διαθέσιμος εκπαιδευτικός.
  • Αίτημα του Δ/ντή του Εσπερινού ΕΠΑΛ Κατερίνης για διάθεση εκπαιδευτικού για παροχή διοικητικού έργου. Το αίτημα δεν ήταν δυνατόν να ικανοποιηθεί γιατί δεν υπάρχει διαθέσιμο προσωπικό.
  • Αίτημα δύο εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ02 για τροποποίηση τοποθέτησης. Το ένα αίτημα έγινε αποδεκτό γιατί υπήρχε λειτουργικό κενό ενώ το άλλο δεν δύναται να ικανοποιηθεί αυτή τη στιγμή γιατί δεν γίνεται να διατεθεί σε τμήμα ένταξης και να αφήσει λειτουργικό κενό σε ΣΜΕΑΕ.

 

ΘΕΜΑ 5ο: Τροποποιήσεις τοποθέτησης αναπληρωτών.

Μετά από την εξέταση των παραπάνω αιτημάτων καθώς και την σχετική εισήγηση της υπηρεσίας έγινε τροποποίηση της τοποθέτησης τόσο της εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ02, όσο και των αναπληρωτών που είχαν προσληφθεί σε θέσεις εκπαιδευτικών που απουσιάζουν λόγω άδειας ειδικού σκοπού και είχαν υπόλοιπο ωραρίου. Οι αλλαγές ανακοινώθηκαν από την υπηρεσία. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση πλην αυτής που αφορούσε διάθεση τριών εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ80 για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου από 2 ώρες ο καθένας. Η παραπάνω συμπλήρωση καθίσταται δυσχερής γιατί καλούνται τρείς εκπαιδευτικοί να καλύψουν μερικώς το κενό της σχολικής μονάδας ενώ θα μπορούσε να διατεθεί ένας μετά από επιστροφή εκπαιδευτικού από αναρρωτική άδεια εντός ολίγων ημερών.

 

Τόκας Στέργιος

Τακτικό αιρετό μέλος

Email: tokasast@gmail.com

Τηλ.: 6976616716

Θεόδωρος Σιαμάγκας

Αναπληρωματικό αιρετό μέλος

Email: siamagkas@gmail.com

Τηλ.: 6981677992